Váltóforgatás


Váltóforgatás

Kontírozás:
Szállítói tartozás kivezetése a nyilvántartásból:
T 4541. Belföldi szállítók
 K 479. Különféle rövid lejáratú kötelezettségek
Váltó követelés kivezetése:
T 479. Különféle rövid lejáratú kötelezettségek
 K 341. Belföldi váltókövetelések
A váltóbirtokost megillető időarányos kamat:
T 479. Különféle rövid lejáratú kötelezettségek
 K 974. Egyéb kapott kamatok és kamtjellegű bevételek
Gyakran előforduló hibák:
 Nem a megállapodás szerint kerül elszámolásra a váltóforgatás.
 Nem érvényesül a bruttó elszámolás elve.