Váltó leszámítolás


Váltó leszámítolás

Kontírozás:
A váltókövetelés kivezetése:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 341. Belföldi váltókövetelések
A hitelintézet jóváírási értesítése alapján a leszámítoláskor a váltó könyv szerinti értéke és a váltóbirtokosnak a hitelintézet által kifizetett, időarányos kamatot tartalmazó, váltóleszámítolási díjjal csökkentett összeg könyvelése:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 368. Különféle egyéb követelések
A váltóbirtokost megillető időarányos kamat összege:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 974. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
A váltóleszámítolási díj könyvelése:
T 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
 K 368. Különféle egyéb követelések
Gyakran előforduló hibák:
 A könyvekben kimutatott váltókövetelés kamatot tartalmaz.
 A kamatot nem pénzügyi műveletek bevételeként számolják el.
 A váltóleszámítoltatási díjat nem egyéb szolgáltatások költségeként könyvelik.
 Nem érvényesül a bruttó elszámolás elve.