Váltókövetelés elszámolása


Váltókövetelés elszámolása

Kontírozás:
A váltó elfogadásának elszámolása:
T 341. Belföldi váltókövetelések
 K 311. Belföldi követelések (forintban)
Devizás váltó elfogadása a külföldi vevőkövetelés nyilvántartás szerinti árfolyamán:
T 346. Külföldi váltókövetelések
 K 317. Külföldi követelések (devizában)
Gyakran előforduló hibák:
 A váltókövetelést névértéken mutatják ki.
 Devizaváltó esetén az elfogadáskor érvényes árfolyamon értékelik és így nem realizált árfolyamkülönbözet kerül kimutatásra.