Vagyoni értékű jog térítés nélküli átadása


Vagyoni értékű jogok térítés nélküli átadása

Kontírozás:
Bruttó érték kivezetése:
T 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 K 113. Vagyoni értékű jogok

Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése:
T 1193. Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
 K 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke

Terven felüli értékcsökkenés kivezetése:
T 1183. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 K 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke

A vagyoni értékű jog értékhelyesbítésének kivezetése:
T 417. Értékelési tartalék
 K 1173. Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése

Megjegyzés: A vállalkozás olyan vagyoni értékű jogoknál is alkalmazhatja a piaci értéken történő értékelés módszerét, amelyekkel kapcsolatban korábban (2001. január 1. után) terven felüli értékcsökkenést számolt el. Ebben az esetben először a terven felüli értékcsökkenés összegét kell visszaírni és után lehet elszámolni az értékhelyesbítés összegét. Ebből következik, hogy egy adott vagyoni értékű jog esetén egyszerre a kettő nem szerepelhet.

Gyakran előforduló hibák:
 Nem veszik figyelembe az Áfa törvényben leírtak szerinti áfa fizetési kötelezettséget
 A fizetendő áfánál nem vették figyelembe, hogy az alap legfeljebb a piaci érték.


A térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként átadott eszközök után fizetendő áfa

Kontírozás:
Általános forgalmi adó elszámolása, ha az áfát az átvevő megtéríti:
T 368. Különféle egyéb követelés
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó

Ha az áfát az átvevő nem téríti meg:
T 8891. Térítés nélkül átadott vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó

Gyakran előforduló hiba:
Nem az Áfa törvény előírásainak megfelelően kerül elszámolásra az áfa