Vagyoni értékű jog térítés nélküli átvétele


Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként, ingyenesen átvett szellemi termék

Kontírozás:
Számviteli törvény változása alapján az átadónál kimutatott nyilvántartási értéken legfeljebb forgalmi, piaci értéken kerül kimutatásra az átvett szellemi termék az átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint:
T 114. Szellemi termékek
 K 9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
Az átvett eszköz értékének elhatárolása:
T 9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
 K 4833. Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása
A szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása:
T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
 K 1194. Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése
A szellemi termékek terven felüli értékcsökkenésének elszámolása:
T 8663. Immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenése
 K 1184. Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Az értékcsökkenés mértékének megfelelő arányban a passzív időbeli elhatárolás megszüntetése:
T 4833. Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása
 K 9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
Megjegyzés: ha a szellemi termék értékesítésre, selejtezésre, apportálásra, térítés nélküli átadásra kerül a ráfordításként (egyéb vagy rendkívüli) elszámolt könyv szerinti érték arányában szüntetjük meg a passzív időbeli elhatárolást.
Gyakran előforduló hibák:
 Az átadónál kimutatott nyilvántartási érték nagyobb, mint a piaci érték, és az átvevő vállalkozás mégis az átadónál szereplő nyilvántartási értéken szerepelteti könyveiben az átvett eszköz értékét. Ez helytelen, mert legfeljebb a piaci értéken szerepelhet az átvevő vállalkozás könyveiben.
 A vállalkozás az átvételt rendkívüli bevételként számolja el, de nem határolja el ezt az összeget.
 A vállalkozás elhatárolja az összeget, de az elhatárolás feloldása nem az eszköz leírással egyidejűleg és azonos mértékben történik.
 A vállalkozás elhatárolja a rendkívüli bevételt, de az elhatárolás megszüntetését nem a 9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke számlán szereplő összeg után, hanem az eszköz számlán szereplő összeg után számolja el. Ez helytelen, mivel eszköz számlán szereplő összeg nagyobb is lehet, mint az elhatárolt összeg.