Vagyoni értékű jog megvonása


Vagyoni értékű jogok megvonása

Kontírozás:
A vagyoni értékű jog megvonása miatt elszámolt terven felüli értékcsökkenés:
T 8663. Immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenése
 K 1183. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

A vagyoni értékű jog megvonása esetén kapcsolódó tételként kell elszámolni az eszköz könyvekből történő kivezetését:
T 1183. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
T 1193. Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
 K 113. Vagyoni értékű jogok

A vagyoni értékű jog értékhelyesbítésének elszámolása:
T 417. Értékelési tartalék
 K 1173. Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése

Megjegyzés: A vállalkozás olyan vagyoni értékű jogoknál is alkalmazhatja a piaci értéken történő értékelés módszerét, amelyekkel kapcsolatban korábban (2001. január 1. után) terven felüli értékcsökkenést számolt el. Ebben az esetben először a terven felüli értékcsökkenés összegét kell visszaírni és után lehet elszámolni az értékhelyesbítés összegét. Ebből következik, hogy egy adott vagyoni értékű jog esetén egyszerre a kettő nem szerepelhet.

Gyakran előforduló hibák:
 Terven felüli értékcsökkenés nem a ráfordítások terhére került elszámolásra, illetve rendkívüli ráfordításként számolja el a vállalkozás.
 A selejtezés nem megfelelően dokumentált.