Vagyoni értékű jog Követelés fejében átvett vagyoni értékű jog


Követelés fejében átvett vagyoni értékű jog

Kontírozás:
A követelés fejében átvett vagyoni értékű jog elszámolása:
T 113. Vagyoni értékű jogok
 K 454. Szállítók
Általános forgalmi adó elszámolása:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 454. Szállítók
Megjegyzés: felszámolás esetén általános forgalmi adó nem kerül elszámolásra.
Követelés-kötelezettség összevezetése, legfeljebb a vagyonfelosztási javaslat szerinti összegben.
T 454. Szállítók
 K 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettség
Kapcsolódó tétel:
T 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettség
 K 311. Belföldi követelések
Követelés ki nem egyenlített részének leírása hitelezési veszteségként:
T 869. Különféle egyéb ráfordítások
 K 311. Belföldi követelések
Amennyiben a tárgyi eszköz vagyonfelosztási javaslat szerinti értéke meghaladja a nyilvántartott követelés összegét, annak egyéb bevételként való könyvelése:
T 454. Szállítók
 K 969. Különféle egyéb bevételek
Megjegyzés: a zálogjoggal biztosított követelés, illetve csődeljárás esetén a követelés fejében átvett vagyoni értékű jog elszámolása megegyezik az előzőekben leírtakkal.
Gyakran előforduló hibák:
A hitelezési veszteség címén elszámolt ráfordítást nem veszik adóalap növelő tételként figyelembe.