Vagyoni értékű jog értékhelyesbítése


A szellemi termékek értékhelyesbítése

Kontírozás:
A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírása:
T 1184. Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 K 9663. Immateriális javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése
A szellemi termékek értékhelyesbítésének és az előző évhez viszonyított növekedésének elszámolása:
T 1174. Szellemi termékek értékhelyesbítése
 K 417. Értékelési tartalék
Megjegyzés: E két számla kizárólag együtt változhat, az eszköz állományában bekövetkezett mennyiségi csökkenés esetén (értékesítés, selejtezés, stb.) az értékhelyesbítést és az értékelési tartalékot is ki kell vezetni az állomány csökkenéssel párhuzamosan.
Értékhelyesbítés kivezetése, illetve az értékhelyesbítés összegének csökkenése az előző évhez viszonyítva:
T 417. Értékelési tartalék
 K 1171. Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése
Megjegyzés: az értékhelyesbítés legfeljebb a nyilvántartott értékhelyesbítés összegéig csökkenthető.
Gyakran előforduló hibák:
 Az értékhelyesbítés összegének meghatározásakor figyelmen kívül hagyták a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegét.
 Az értékhelyesbítés számítását könyvvizsgálóval nem ellenőriztetik.
 Értékhelyesbítés csökkenését a nyilvántartott értékhelyesbítés összegét meghaladóan számolták el.
 A terven felüli értékcsökkenés visszaírásánál adóalapot csökkentettek, figyelmen kívül hagyva a Társasági adó- és osztalékadó törvény 1. számú mellékletének 10. pontját.