Vagyoni értékű jog értékesítése


Szellemi termékek értékesítése

Kontírozás:
A) megoldási lehetőség
Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés kivezetése:
T 1194. Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése
 K 114. Szellemi termékek

Elszámolt terven felüli értékcsökkenés kivezetése:
T 1184. Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 K 114. Szellemi termékek

Nettó érték kivezetése:
T 861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
 K 114. Szellemi termékek

B) megoldási lehetőség
A szellemi termékek könyv szerinti értéke kivezetésének másik módja a következő:

Bruttó érték kivezetése:
T 861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
 K 114. Szellemi termékek

Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése:
T 1194. Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése
 K 861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke

Terven felüli értékcsökkenés kivezetése:
T 1184. Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 K 861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke

A szellemi termékek értékhelyesbítésének kivezetése:
T 417. Értékelési tartalék
 K 1174. Szellemi termékek értékhelyesbítése

Megjegyzés: A vállalkozás olyan szellemi termékeknél is alkalmazhatja a piaci értéken történő értékelés módszerét, amelyekkel kapcsolatban korábban (2001. január 1. után) terven felüli értékcsökkenést számolt el. Ebben az esetben először a terven felüli értékcsökkenés összegét kell visszaírni és után lehet elszámolni az értékhelyesbítés összegét. Ebből következik, hogy egy adott szellemi termék esetén egyszerre a kettő nem szerepelhet.
Eladási ár könyvelése számla alapján:
T 311. Belföldi követelések
 K 961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó

Gyakran előforduló hibák:
 Az adóalap növelő és csökkentő tételnél nem vették figyelembe a Társasági és osztalékadó törvény 7-8. §-át.
 Ha a vállalat az eszközre egész évre elszámolta az értékcsökkenést, nemcsak az értékesítés időpontjáig, ennek hatására a kivezetésnél magasabb összeg kerül elszámolásra.