Vagyoni értékű jog értékcsökkenése


Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása

Kontírozás:
T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
 K 1193. Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
Megjegyzés: Az 50.000 Ft alatti vagyoni értékű jogok azonnali költségkénti leírása terv szerinti értékcsökkenésként számolható el.
Gyakran előforduló hibák:
Az adóalap számításánál nem vették figyelembe a Társasági adó és osztalékadó törvény szerinti amortizáció elszámolásának korlátait.


A vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

Kontírozás:
A vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének elszámolása:
T 8663. Immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenése
 K 1183. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Abban az esetben, ha a vagyoni értékű jogot megvonják a vállalkozástól, akkor a vagyoni értékű jogot az eszközállományból ki kell vezetni. Elszámolása a következő:
T 1183. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
T 1193. Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
 K 113. Vagyoni értékű jogok
A vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenésének visszaírása:
T 1183. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 K 9663. Immateriális javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése
Megjegyzés: A vagyoni értékű jogok esetében terven felüli értékcsökkenés csak azoknál az eszközöknél írható vissza, amelyek a vállalkozás eszközállományában szerepelnek. Tehát a megvont és ezért az eszközállományból kivezetett vagyoni értékű jognál ez a gazdasági esemény nem értelmezhető.
Gyakran előforduló hibák:
 A vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenését nem egyéb ráfordításként, hanem költségként, illetve rendkívüli ráfordításként számolják el.
 A vállalkozásnál nem különítik el a vagyoni értékű jogoknál a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenést.
 A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegénél többet írtak vissza.
 A terven felüli értékcsökkenés visszaírása után a vagyoni értékű jogot magasabb értéken mutatják ki mint a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó érték.