Termelési folyamat bemutatása forgalmi típusú eredménykimutatás esetén


A termelési folyamat bemutatása forgalmi típusú eredménykimutatás esetén

Kontírozás:A konkrét könyvviteli elszámolás előtt rögzíteni szükséges: A vállalkozás forgalmi típusú eredménykimutatást készít. A vállalkozás költségeit elsődlegesen 6-7. számlaosztályokban, másodlagosan 5. számlaosztályban számolja el, az 58. számlacsoportot nem vezeti. A készletekről a vállalkozás folyamatos mennyiségi és értékbeni analitikus nyilvántartást vezet. A félkész termékeket és késztermékeket tervezett előállítási költségen tartja nyilván a vállalkozás. Év végén kerül kiszámításra a tényleges előállítási költség Munkaszámos utókalkuláció módszerét alkalmazza a vállalkozás az önköltség számításához.
  A számlarendben, számlatükörben rögzített, az elszámolások bemutatásához használt számlaszámok:51-53. Anyagjellegű ráfordítások54-56. Személyi jellegű ráfordítások57. Értékcsökkenési leírás591. Költségnemek átvezetési számlája592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla593. Saját előállítású eszközök aktivált értéke átvezetési számla71. Félkész termék termelési költségei72. Késztermék termelési költségei73. “A” Beruházás termelési költségei75. “X” Szolgáltatás költségei79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája61. Javító-karbantartó üzemek költségei62. Szolgáltatást végző üzemek (egységek) költségei63. Gépköltségek66. Központi irányítás általános költségei67. Értékesítési, forgalmazási költségek68. Elkülönített egyéb általános költségek69. Költséghelyek költségeinek átvezetése811. Belföldi késztermék értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége813. Belföldi szolgáltatás értékesítésének közvetlen önköltsége851. Értékesítési, forgalmazási költségek852. Igazgatási költségek853. Egyéb általános költségek
  A termelési folyamat és a költségek elszámolásának bemutatása
  0. A saját termelésű készletek számláinak nyitása:T 2311. Befejezetlen termelés félkész termékT 2312. Befejezetlen termelés késztermékT 235 Félkész termékT 251. Késztermék
   K 491. Nyitómérleg számla
  Ha a nyitó készletérték különbözet (továbbiakban KÉK) pozitív az azt jelenti, hogy a tényleges előállítási költség magasabb a tervezett előállítási költségnél:T 238. Félkész termék KÉKT 258. Késztermék KÉK
   K 491. Nyitómérleg számla
  Ha a nyitó készletérték különbözet (továbbiakban KÉK) negatív az azt jelenti, hogy a tényleges előállítási költség alacsonyabb a tervezett előállítási költségnél:T 491. Nyitómérleg számla K 238. Félkész termék KÉK K 258. Késztermék KÉK
  1. Félkész termék és késztermék nyitó befejezetlen termelésének elszámolása:Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokban:T 71. Félkész termék termelési költségeiT 72. Késztermék termelési költségei
   K 2311. Befejezetlen termelés félkész termék K 2312. Befejezetlen termelés késztermék
  Másodlagosan 5. számlaosztályban:
  Mivel a vállalkozás nem vezeti az 58. állományváltozási számlacsoportot, így másodlagos elszámolás nincs.
  2. Tárgyidőszaki költségek elszámolása:
  Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokban üzemelszámoló ívek, munkaszámos kalkulációs lapok, illetve egyedi bizonylatok alapján:
  T 71. Félkész termék termelés költségei
  T 72. Késztermék termelés költségei
  T 73. "A" Beruházás költségei
  T 75. "X" Szolgáltatás költségei
  T 61. Javító üzem költségeiT 62. Szolgáltató üzem költségeiT 63. GépköltségekT 66. Központi irányítás költségeiT 67. Értékesítési, forgalmazási költségekT 68. Elkülönített egyéb általános költségek
   K 21-22. Anyagok
   K 454. Szállítók
   K 381. Pénztár
   K 471. Jövedelemelszámolási számla
   K 473. Társadalombiztosítási kötelezettség
   K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség
   K 119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
   K 129-159. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése
  Másodlagosan költségnemek szerint:T 51-53. Anyagjellegű ráfordításokT 54-56. Személyi jellegű ráfordításokT 57. Értékcsökkenési leírás
   K 591. Költségnemek átvezetési számlája
  3. Társüzemi szolgáltatások elszámolása költség kigyűjtések alapján:A társüzemi szolgáltatások esetében nem értelmezhető az elsődleges, másodlagos elszámolás, mivel a költségnemeket e gazdasági esemény nem érinti, összegüket nem változtatja meg.
  Például a javító üzemet terheli az a költség, ami a szolgáltató üzemnél merült fel:T 61. Javító üzem költségei
   K 69. Költséghelyek költségeinek átvezetése 
  T 69. Költséghelyek költségeinek átvezetése 
   K 62. Szolgáltató üzem költségei
  4. Közvetett költségek felosztása és átterhelése a költségviselőkre:
  A közvetett költségek felosztása esetében nem értelmezhető az elsődleges, másodlagos elszámolás, mivel a költségnemeket e gazdasági esemény nem érinti, összegüket nem változtatja meg.
  T 69. Költséghelyek költségeinek átvezetése
   K 63. Gépköltségek
  T 71. Félkész termék termelés költségei
  T 72. Késztermék termelés költségei
  T 73. "A" Beruházás költségei
  T 75. "X" Szolgáltatás költségei
   K 69. Költséghelyek költségeinek átvezetése
  5. Félkész termék raktárra vételének elszámolása tervezett előállítási költségen raktár bevételezési jegy alapján:Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokban:T 235. Félkész termék K 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  Másodlagosan 5. számlaosztályban:
  Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
  6. Félkész termék felhasználása késztermék előállításhoz tervezett előállítási költségen raktár kivételezési jegy alapján:Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokba:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája K 235. Félkész termék
  Mivel a felhasználás a késztermék termelés érdekében történt, így a felhasználás késztermék termelési költségeit növeli:T 72. Késztermék termelési költségei
   K T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  Másodlagosan 5. számlaosztályba:
  Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
  7. Késztermék raktárra vétele tervezett előállítási költségen raktár bevételezési jegy alapján:Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokba:T 251. Késztermék
   K 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  Másodlagosan 5. számlaosztályba:
  Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
  8. Késztermék értékesítése tervezett előállítási költségen raktár kivételezési jegy alapján:Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokba:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája K 251. Késztermék
  Az értékesítés önköltsége a forgalmi típusú eredménykimutatásban külön soron jelenik meg, tehát az emiatt szükséges átvezetéseket el kell számolni:T 811. Belföldi késztermék értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
   K 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  Másodlagosan 5. számlaosztályba:
  Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
  9. Késztermék értékesítés árbevételének elszámolása kiállított és mindkét fél által elfogadott számla alapján:
  T 311. Belföldi vevők

   K 91-92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
   K 467. Fizetendő áfa
  10. Selejtezett késztermék elszámolása tervezett előállítási költségen selejtezési jegyzőkönyv alapján:Elsődlegesen:A 6-7. számlaosztályokban történő elszámolás nem lenne helyes, mivel a selejtet egyéb ráfordításként kell elszámolni:T 86. Egyéb ráfordítások
   K 251. Késztermék
  Másodlagos elszámolás 5. számlaosztályban:
  Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
  11. A raktárra vett félkész termékre jutó KÉK elszámolása:Az időszak végén a félkész termék utókalkulációs lapja lezárásra kerül és megállapítható az elszült félkész termékek tényleges előállítási költsége. A tervezett és a tényleges előállítási költség különbségeként adódik a raktárra vett félkész termékre jutó KÉKHa a tényleges előállítási költség magasabb a tervezettnél, akkor a KÉK számla Tartozik jellegűElsődlegesen 6-7. számlaosztályokba:T 238. Félkész termék KÉK K 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  Másodlagosan 5. számlaosztályban:
  Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
  Ha a tényleges előállítási költség kevesebb a tervezettnél, akkor a KÉK számla Követel jellegű.Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokba:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája K 238. Félkész termék KÉK
  Másodlagosan 5. számlaosztályban:
  Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
  12. A felhasznált félkész termék állománycsökkenésére jutó KÉK elszámolása:A raktárra vett félkész terméknek a KÉK-ét már kiszámítottuk, így a kapott KÉK-et valamennyi állománycsökkenésre meg kell osztani. Ehhez ki kell számítani a félkész termék KÉK-nek százalékát.KÉK % = 238. Félkésztermékek KÉK számla egyenlege / 235. Félkész termékek számla egyenlegével.
  A kapott százalékkal meg kell szorozni az állománycsökkenés tervezett előállítási költségen számított értékét, így megkapjuk az állománycsökkenésre jutó KÉK összegét.
  Ha a KÉK számla Tartozik jellegű, akkor a tervezett előállítási költséget az állománycsökkenésre jutó KÉK összegével meg kell növelni a KÉK számlára való könyveléssel.Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokba:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája K 238. Félkész termék KÉK
  Mivel a felhasználás a késztermék termelés érdekében történt, így a felhasználás a késztermék termelési költségeit növeli, tehát ezt is korrigálni kell a KÉK összegével:T 72. Késztermék termelési költségei
   K T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  Másodlagosan 5. számlaosztályban:
  Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
  Ha a KÉK számla Követel jellegű, akkor a tervezett előállítási költséget az állománycsökkenésre jutó KÉK összegével csökkenteni kell a KÉK számlára való könyveléssel.Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokba:T 238. Félkész termék KÉK K 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  A késztermék termelési költségeinek összegét is korrigálni kell a KÉK összegével:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája K 72. Késztermék termelési költségei
  Másodlagosan 5. számlaosztályban:
  Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
  13. A raktárra vett késztermékre jutó KÉK elszámolása:
  A félkész termékek utókalkulációjának lezárását követően az időszak végén a késztermék utókalkulációs lapja szintén lezárásra kerül és megállapítható az elszült késztermékek tényleges előállítási költsége. A tervezett és a tényleges előállítási költség különbségeként adódik a raktárra vett késztermékre jutó KÉK.
  Ha a tényleges előállítási költség magasabb a tervezettnél, akkor a KÉK számla Tartozik jellegű.Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokba:T 258. Késztermék KÉK K 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  Másodlagosan 5. számlaosztálybanű:
  Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
  Ha a tényleges előállítási költség kevesebb a tervezettnél, akkor a KÉK számla Követel jellegű.Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokba:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája K 258. Késztermék KÉK
  Másodlagosan 5. számlaosztályban:
  Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
  14. A késztermék állománycsökkenéseire jutó KÉK elszámolása:
  A raktárra vett készterméknek a KÉK-ét már kiszámítottuk, így a kapott KÉK-et valamennyi állománycsökkenésre meg kell osztani. Ehhez ki kell számítani a kész termék KÉK-nek százalékát.
  KÉK % = 258. Késztermékek KÉK számla egyenlege / 251. Késztermékek számla egyenlegével.
  A kapott százalékkal meg kell szorozni az állománycsökkenés tervezett előállítási költségen számított értékét, így megkapjuk az állománycsökkenésre jutó KÉK összegét.
  A késztermék értékesítésére jutó KÉK elszámolása:
  Ha a KÉK számla Tartozik jellegű, akkor a tervezett előállítási költséget az állománycsökkenésre jutó KÉK összegével meg kell növelni a KÉK számlára való könyveléssel.Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokba:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája K 258. Késztermék KÉK
  Az értékesítés önköltsége a forgalmi típusú eredménykimutatásban külön soron jelenik meg, tehát a KÉK-tel való korrigálást erre az eredménysorra is el kell végezni:T 811. Belföldi késztermék értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége K 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  Másodlagosan 5. számlaosztályban:
  Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
  Ha a KÉK számla Követel jellegű, akkor a tervezett előállítási költséget az állománycsökkenésre jutó KÉK összegével csökkenteni kell a KÉK számlára való könyveléssel.Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokba:T 258. Késztermék KÉK K 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  Az értékesítés önköltsége a forgalmi típusú eredménykimutatásban külön soron jelenik meg, tehát ezt a sort is korrigálni kell a KÉK értékével:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája K 811. Belföldi késztermék értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
  Másodlagosan 5. számlaosztályban:
  Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
  A késztermék selejtezésére jutó KÉK elszámolása:
  Ha a KÉK számla Tartozik jellegű, akkor a tervezett előállítási költséget az állománycsökkenésre jutó KÉK összegével meg kell növelni a KÉK számlára való könyveléssel.
  Elsődlegesen :
  A 6-7. számlaosztályt az elszámolás nem érinti, mert a selejtet egyéb ráfordításként kell elszámolni.T 86. Egyéb ráfordítások
   K 258. Késztermék KÉK
  Másodlagos elszámolás 5. számlaosztályban:
  Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
  Ha a KÉK számla Követel jellegű, akkor a tervezett előállítási költséget az állománycsökkenésre jutó KÉK összegével csökkenteni kell a KÉK számlára való könyveléssel.
  Elsődlegesen:
  A 6-7. számlaosztályt az elszámolás nem érinti, mert a selejtet egyéb ráfordításként kell elszámolni.T 258. Késztermék KÉK K 86. Egyéb ráfordítások
  Másodlagos elszámolás 5. számlaosztályban:
  Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
  15. Félkész termék záró befejezetlen termelés elszámolása:
  Amennyiben a 71. Félkész termék termelési költségei számla egyenlegét megvizsgáljuk, akkor látható, hogy az két tételből tevődik össze.
  Egyrészt az elkészült félkész termék tényleges előállítási költsége nem került elszámolásra a számlán, amelyet különböző időpontokban lehet elszámolni: vagy amikor a raktára vétel tervezett előállítási költségen elszámolásra kerül, de ebben az esetben a KÉK elszámolását is át kell vezetni a 71. Félkésztermék termelési költségei számlán vagy az adott időszak végén, a zárlati teendőket megelőző lépésként e tényleges előállítási költség összegével megegyező összegben
   Itt az utóbbi megoldás kerül bemutatásra.
   Az elkészült félkész termék tényleges előállítási költségének átvezetése a Termelési költségek számlára:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
    K 71. Félkész termék termelési költségei
   Miután a félkész termék tényleges előállítási költsége a 71. Félkész termék termelési számlára átvezetésre került, a számla egyenlege a félkész termékek záró befejezetlen termelésének értékét mutatja. A záró befejezetlen termelés összegét pedig vissza kell vezetni a megfelelő eszköz számlára.
   Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokbanT 2311. Befejezetlen termelés félkész termék K 71. Félkész termék termelési költségei
   Ezzel az elszámolással a 71. Félkész termék termelési költségek számla lezárásra került, egyenlege nulla
   Másodlagosan 5. számlaosztályban:
   Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
   16. Késztermék záró befejezetlen termelés elszámolása:
   Amennyiben a 72. Késztermék termelési költségei számla egyenlegét megvizsgáljuk, akkor látható, hogy az két tételből tevődik össze.
   Egyrészt az elkészült késztermék tényleges előállítási költsége nem került elszámolásra a számlán, amelyet különböző időpontokban lehet elszámolni: vagy amikor a raktára vétel tervezett előállítási költségen elszámolásra kerül, de ebben az esetben a KÉK elszámolását is át kell vezetni a 72. Késztermék termelési költségei számlán vagy az adott időszak végén, a zárlati teendőket megelőző lépésként e tényleges előállítási költség összegével megegyező összegben
    Itt az utóbbi megoldás kerül bemutatásra.
    Az elkészült késztermék tényleges előállítási költségének átvezetése a Termelési költségek számlára:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
     K 72. Késztermék termelési költségei
    Miután a késztermék tényleges előállítási költsége a 72. Késztermék termelési számlára átvezetésre került, a számla egyenlege a késztermékek záró befejezetlen termelésének értékét mutatja. A záró befejezetlen termelés összegét pedig vissz kell vezetni a megfelelő eszköz számlára.
    Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokban:T 2312. Befejezetlen termelés késztermék K 72. Késztermék termelési költségei
    Ezzel az elszámolással a 72. Késztermék termelési költségek számla lezárásra került, egyenlege nulla.
    Másodlagosan 5. számlaosztályban:
    Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
    17. A kiszámlázott szolgáltatások önköltségének elszámolása:
    Az előállítási költséget az 5. Költségnemek és a 7. Költségviselők számlára már nem kell elszámolni, hiszen azt a költségek elszámolásakor (2. pont) már megtette a vállalkozás.
    A kiszámlázott szolgáltatások önköltségének összegét a 75. "X" Szolgáltatás költségei számla Követel oldalára át kell vezetni, de az elszámolás időpontja lehet: vagy amikor a kiszámlázás megtörtént vagy az adott időszak végén, a zárlati teendőket megelőző lépésként e tényleges előállítási költség összegével megegyező összegben
     Itt az utóbbi megoldás kerül bemutatásra.
     Az átvezetés a forgalmi típusú eredménykimutatás miatt, az értékesítés közvetlen költségei közé történik meg.T 813. Belföldi szolgáltatás értékesítésének közvetlen önköltsége
      K 75. "X" Szolgáltatás költségei
     18. A kiszámlázott szolgáltatás árbevételének elszámolása:T 311. Belföldi vevők
      K 91-92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
      K 467. Fizetendő áfa
     19. A ki nem számlázott szolgáltatások elszámolása:
     Miután a 75. "X" szolgáltatások számlára a kiszámlázott szolgáltatások önköltsége átvezetésre kerül, így e számla egyenlege a ki nem számlázott, azaz a be nem fejezett szolgáltatások értékét mutatja. Ennek megfelelően ezt el kell számolni záró befejezetlen termelésként.
     Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokban:T 2313. Szolgáltatások záró befejezetlen termelése K 75. "X" szolgáltatás költségei
     Ezzel az elszámolással a 75. "X" szolgáltatás termelési költségek számla lezárásra került, egyenlege nulla.
     Másodlagosan 5. számlaosztályban:
     Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
     20. Beruházások elszámolása:
     Amennyiben a beruházás nem került befejezésre, akkor kizárólag az a) és b) pontok kerülnek könyvelésre. Ha az üzembe helyezés is megtörtént, akkor valamennyi itt elszámolt tételt könyvelni szükséges.
     Elsődlegesen 6-7. számlaosztályokban:T 161. Beruházások K 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlájaT 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
      K 73. "A" Beruházás költségei
     Az elszámolást követően a 73. "A" Beruházás költségei számla tulajdonképpen lezárásra került, egyenlege nulla.
     Másodlagosan 5. számlaosztályban:
     Nem igényel könyvelési teendőt, mivel az állományváltozási számlákat az 5. számlaosztályon belül a vállalkozás nem vezeti.
     Üzembe helyezés elszámolása:T 12-14. Ingatlanok
      K 161. Beruházások
     Saját beruházás általános forgalmi adójának elszámolása az üzembe helyezéssel egyidőben:T 466. Előzetesen felszámított áfa
      K 467. Fizetendő áfa
     21. A költséghelyek költségeinek átvezetése az Értékesítés közvetett költségei közé:T 851. Értékesítési, forgalmazási költségekT 852. Igazgatási költségekT 853. Egyéb általános költségek
      K 61. Javító-karbantartó üzemek költségei K 62. Szolgáltatást végző üzemek (egységek) költségei K 63. Gépköltségek K 66. Központi irányítás általános költségei K 67. Értékesítési, forgalmazási költségek K 68. Elkülönített egyéb általános költségek
     22. Zárlati feladatok az eredménykimutatás összeállításához:
     Látható, hogy az előző elszámolásokat elvégezve a következő - a levezetésben érintett - eredményszámláknak van egyenlegük.
     Számlacsoport megnevezése
     Számlacsoport egyenlegének jellege
     51-53. Anyagjellegű ráfordítások
     Tartozik
     54-56. Személyi jellegű ráfordítások
     Tartozik
     57. Értékcsökkenési leírás
     Tartozik
     591. Költségnemek átvezetési számlája
     Követel
     79. Tevékenys. költségeinek elszám. szla
     Tarozik vagy Követel
     61. Javító-karbantartó üzemek költségei
     Nincs egyenlege
     62. Szolgáltatást végző üzemek költségei
     Nincs egyenlege
     63. Gépköltségek
     Nincs egyenlege
     66. Központi irányítás általános költségei
     Nincs egyenlege
     67. Értékesítési, forgalmazási költségek
     Nincs egyenlege
     68. Elkülönített egyéb általános költségek
     Nincs egyenlege
     69. Költséghelyek költségeinek átvezetése
     Nincs egyenlege
     811. Belföldi késztermék értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
     Tartozik
     813. Belföldi szolgáltatás értékesítésének közvetlen önköltsége
     Tartozik
     851. Értékesítési, forgalmazási költségek
     Tartozik
     852. Igazgatási költségek
     Tartozik
     853. Egyéb általános költségek
     Tartozik
     86. Egyéb ráfordítás
     Tartozik
     91-92. Értékesítés nettó árbevétele
     Követel
     A zárásnál azt kell szem előtt tartani, hogy a vállalkozás forgalmi típusú eredménykimutatást készít az időszak eredményéről. A forgalmi típusú eredménykimutatás készítésénél a költségek a 8. számlaosztályban jelennek meg.
     Költségnemek zárása:T 591. Költségnemek átvezetési számlája K 51-53. Anyagjellegű ráfordítások K 54-56. Személyi jellegű ráfordítások K 57. Értékcsökkenési leírás
     Értékesítés közvetlen költségeinek zárása:T 493. Adózott eredmény elszámolási számla K 811. Belföldi késztermék értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége K 813. Belföldi szolgáltatás értékesítésének közvetlen önköltsége
     Értékesítés közvetett költségeinek zárása:T 493. Adózott eredmény elszámolási számla K 851. Értékesítési, forgalmazási költségek K 852. Igazgatási költségek K 853. Egyéb általános költségek
     Árbevétel számla zárása:T 91-92. Értékesítés nettó árbevétele K 493. Adózott eredmény elszámolási számla
     Egyéb ráfordítás zárása:T 493. Adózott eredmény elszámolási számla K 86. Egyéb ráfordítások