Tenyészállat számviteli elszámolása


Hízóba állított tenyészállat számviteli elszámolása

Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
A selejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének elszámolása:
T 866. Terven felüli értékcsökkenés
 K 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Megjegyzés:
A terven felüli értékcsökkenés a kiselejtezett tenyészállat könyv szerinti értékének és selejtezéskori maradványértékének különbözeteként kerül megállapításra, ha a különbözet pozitív előjelű. A könyv szerinti érték a tenyészállat eredeti bekerülési értékének és a selejtezésig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésnek a különbözeteként kerül meghatározásra.
vagy
A selejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének visszaírása:
T 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 K 966. Visszaírt terven felüli értékcsökkenés
Megjegyzés:
A terven felüli értékcsökkenés visszaírásának összege a kiselejtezett tenyészállat könyv szerinti értékének és selejtezéskori maradványértékének különbözeteként kerül megállapításra, ha a különbözet negatív előjelű. A könyv szerinti érték a tenyészállat eredeti bekerülési értékének és a selejtezésig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésnek a különbözeteként kerül meghatározásra.
A kiselejtezett tenyészállat terv szerinti értékcsökkenésének megszüntetése:
T 159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
A kiselejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének megszüntetése:
T 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
A kiselejtezett tenyészállathoz kapcsolódóan nyilvántartott értékhelyesbítés csökkentésének elszámolása:
T 417. Értékelési tartalék
 K 157. Tenyészállatok értékhelyesbítése
A kiselejtezett tenyészállat tenyészállományból történő kivezetésének elszámolása maradványértéken, vagy hízóállat piaci értékén elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 72. Állattenyésztés költségei
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
Másodlagosan:
T 511. Anyagköltség
 K 59. Költségnem ellenszámla
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen:
T 248. Állatok készletérték különbözete
 K 792. Állattenyésztés hozamai
Másodlagosan:
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
A hízóállat állománybavétele a hízóállat elszámolási egységárán:
T 242. Hízóállatok
 K 248. Állatok készletérték különbözete
Elsődlegesen költségnem-elszámolás esetén:
A selejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének elszámolása:
T 866. Terven felüli értékcsökkenés
 K 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Megjegyzés:
A terven felüli értékcsökkenés a kiselejtezett tenyészállat könyv szerinti értékének és selejtezéskori maradványértékének különbözeteként kerül megállapításra, ha a különbözet pozitív előjelű. A könyv szerinti érték a tenyészállat eredeti bekerülési értékének és a selejtezésig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésnek a különbözeteként kerül meghatározásra.
vagy
A selejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének visszaírása:
T 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 K 966. Visszaírt terven felüli értékcsökkenés
Megjegyzés:
A terven felüli értékcsökkenés visszaírásának összege a kiselejtezett tenyészállat könyv szerinti értékének és selejtezéskori maradványértékének különbözeteként kerül megállapításra, ha a különbözet negatív előjelű. A könyv szerinti érték a tenyészállat eredeti bekerülési értékének és a selejtezésig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésnek a különbözeteként kerül meghatározásra.
A kiselejtezett tenyészállat terv szerinti értékcsökkenésének megszüntetés:
T 159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
A kiselejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének megszüntetés:
T 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
A kiselejtezett tenyészállathoz kapcsolódóan nyilvántartott értékhelyesbítés csökkentésének elszámolása:
T 417. Értékelési tartalék
 K 157. Tenyészállatok értékhelyesbítése
A kiselejtezett tenyészállat tenyészállományból történő kivezetésének elszámolása maradványértéken, vagy hízóállat piaci értékén elsődleges költségnem-elszámolás esetén: (A selejtezés maradványértéken történik, ha a maradványértéket elérte a tenyészállat. Abban az esetben, ha a selejtezésre előbb kerül sor, akkor piaci értéken történik a selejtezés, de ekkor előtte terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.)
Elsődlegesen:
T 511. Anyagköltség
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
Másodlagosan:
T 72. Állattenyésztés költségei
 K 59. Költségnem átvezetési számla
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen:
T 248. Állatok készletérték különbözete
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Másodlagosan:
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 792. Állattenyésztés hozamai
A hízóállat állománybavétele a hízóállat elszámolási egységárán:
T 242. Hízóállatok
 K 248. Állatok készletérték különbözeteNövendékállatok tenyésztésbe állításának elszámolása

Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Növendékállatok állománycsökkenésének elszámolása a növendékállat elszámolási egységárán elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 792. Állattenyésztés hozamai
 K 241. Növendékállatok
Másodlagosan:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 59. Költségnem ellenszámla
Év végén korrigálásra kerül élőtömeg-önköltségre.
Tenyészállatok nyilvántartásba vétele a tárgyi eszközök között a növendékállat élőtömeg önköltségén elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 799. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvezetése
Másodlagosan:
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Tenyészállat állománybavételének elszámolása:
T 151. Tenyészállatok
 K 161. Befejezetlen beruházások
Elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Növendékállatok állománycsökkenésének elszámolása a növendékállat elszámolási egységárán elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 241. Növendékállatok
Másodlagosan:
T 792. Állattenyésztés hozamai
 K 59. Költségnem átvezetési számla
Év végén korrigálásra kerül élőtömeg-önköltségre.
Tenyészállatok nyilvántartásba vétele a tárgyi eszközök között a növendékállat élőtömeg-önköltségén elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Másodlagosan:
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 799. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvezetése
Tenyészállat állománybavételének elszámolása:
T 151. Tenyészállatok
 K 161. Befejezetlen beruházások
Hízóba állított tenyészállat számviteli elszámolása:
A selejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének elszámolása:
T 866. Terven felüli értékcsökkenés
 K 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Megjegyzés:
A terven felüli értékcsökkenés a kiselejtezett tenyészállat könyv szerinti értékének és selejtezéskori maradványértékének különbözeteként kerül megállapításra, ha a különbözet pozitív előjelű. A könyv szerinti érték a tenyészállat eredeti bekerülési értékének és a selejtezésig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésnek a különbözeteként kerül meghatározásra.
vagy
A selejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének visszaírása:
T 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 K 966. Visszaírt terven felüli értékcsökkenés
Megjegyzés:
A terven felüli értékcsökkenés visszaírásának összege a kiselejtezett tenyészállat könyv szerinti értékének és selejtezéskori maradványértékének különbözeteként kerül megállapításra, ha a különbözet negatív előjelű. A könyv szerinti érték a tenyészállat eredeti bekerülési értékének és a selejtezésig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésnek a különbözeteként kerül meghatározásra.
A kiselejtezett tenyészállat terv szerinti értékcsökkenésének megszüntetése:
T 159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
A kiselejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének megszüntetése:
T 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
A kiselejtezett tenyészállathoz kapcsolódóan nyilvántartott értékhelyesbítés csökkentésének elszámolása:
T 417. Értékelési tartalék
 K 157. Tenyészállatok értékhelyesbítése
A kiselejtezett tenyészállat tenyészállományból történő kivezetésének elszámolása maradványértéken, vagy hízóállat piaci értékén elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 72. Állattenyésztés költségei
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
Másodlagosan:
T 511. Anyagköltség
 K 59. Költségnem ellenszámla
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen:
T 248. Állatok készletérték különbözete
 K 792. Állattenyésztés hozamai
Másodlagosan:
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
A hízóállat állománybavétele a hízóállat elszámolási egységárán:
T 242. Hízóállatok
 K 248. Állatok készletérték különbözete
A selejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének elszámolása:
T 866. Terven felüli értékcsökkenés
 K 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Megjegyzés:
A terven felüli értékcsökkenés a kiselejtezett tenyészállat könyv szerinti értékének és a selejtezéskori maradványérték különbözeteként kerül megállapításra, ha a különbözet pozitív előjelű. A könyv szerinti érték a tenyészállat eredeti bekerülési értékének és a selejtezésig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésnek a különbözeteként kerül meghatározásra.
vagy
A selejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének visszaírása:
T 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 K 966. Visszaírt terven felüli értékcsökkenés
Megjegyzés:
A terven felüli értékcsökkenés visszaírásának összege a kiselejtezett tenyészállat könyv szerinti értékének és selejtezéskori maradványértékének különbözeteként kerül megállapításra, ha a különbözet negatív előjelű. A könyv szerinti érték a tenyészállat eredeti bekerülési értékének és a selejtezésig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésnek a különbözeteként kerül meghatározásra.
A kiselejtezett tenyészállat terv szerinti értékcsökkenésének megszüntetése:
T 159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
A kiselejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének megszüntetése:
T 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
A kiselejtezett tenyészállathoz kapcsolódóan nyilvántartott értékhelyesbítés csökkentésének elszámolása:
T 417. Értékelési tartalék
 K 157. Tenyészállatok értékhelyesbítése
A kiselejtezett tenyészállat tenyészállományból történő kivezetésének elszámolása maradványértéken, vagy hízóállat piaci értékén elsődleges költségnem elszámolás esetén: (A selejtezés maradványértéken történik, ha a maradványértéket elérte a tenyészállat. Abban az esetben, ha a selejtezésre előbb kerül sor, akkor piaci értéken történik a selejtezés, de ekkor előtte terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.)
Elsődlegesen:
T 511. Anyagköltség
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
Másodlagosan:
T 72. Állattenyésztés költségei
 K 59. Költségnem átvezetési számla
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen:
T 248. Állatok készletérték különbözete
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Másodlagosan:
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 792. Állattenyésztés hozamai
A hízóállat állománybavétele a hízóállat elszámolási egységárán:
T 242. Hízóállatok
 K 248. Állatok készletérték különbözeteA vevő által visszaküldött, értékesített növendék-, hízó- és egyéb állatok számviteli elszámolása

Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
A vevő által visszaküldött növendék-, hízó- és egyéb állatok elszámolása elszámolási egységáron elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén (forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás mellett):
T 241. Növendékállatok
T 242. Hízóállatok
T 243. Egyéb állatok
 K 81-82. Belföldi értékesítés közvetlen költségei
 K 83-84. Export értékesítés közvetlen költségei
A vevő által visszaküldött növendék-, hízó- és egyéb állatok eladási árának és a kapcsolódó általános forgalmi adónak az elszámolása:
T 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
T 467. Fizetendő általános forgalmi adó
 K 311. Belföldi követelések
A vevő által visszaküldött növendék-, hízó- és egyéb állatok eladási árának elszámolása:
T 93-94. Export értékesítés árbevétele
 K 317. Külföldi követelések
Elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
A vevő által visszaküldött növendék-, hízó- és egyéb állatok elszámolása elszámolási egységáron elsődleges költségnem-elszámolás esetén (összköltség eljárással készülő eredménykimutatás mellett):
T 241. Növendékállatok
T 242. Hízóállatok
T 243. Egyéb állatok
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
A vevő által visszaküldött növendék-, hízó- és egyéb állatok eladási árának és a kapcsolódó általános forgalmi adónak az elszámolása:
T 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
T 467. Fizetendő általános forgalmi adó
 K 311. Belföldi követelések
A vevő által visszaküldött növendék-, hízó- és egyéb állatok eladási árának elszámolása:
T 93-94. Export értékesítés árbevétele
 K 317. Külföldi követelésekNövendék-, hízó-, egyéb állatok értékvesztésének visszaírása

Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
A növendék-, hízó-, egyéb állatok értékvesztésének visszaírása:
T 261. Áruk
 K 966. Visszaírt értékvesztés
Megjegyzés:
Az értékvesztés visszaírása egyéb bevételként kerül elszámolásra, ez a speciális elszámolási esetek közé tartozik, ami azt jelenti, hogy a saját termelésű készletek visszaírt értékvesztését először áruként kell elszámolni, majd ezt kell minősíteni saját termelésű készletté annak érdekében, hogy a saját termelésű készletek állományváltozási számlán kimutatott készletérték megegyezzen a saját termelésű készletek főkönyvi számláinak segítségével meghatározott értékekkel.
A visszaírás kivezetése az áruk közül elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 799. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvezetése
 K 261. Áruk
Másodlagosan:
T 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
 K 59. Költségnem ellenszámla
A visszaírás állománybavételének elszámolása elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 249. Állatok értékvesztése és annak visszaírása
 K 792. Állattenyésztés hozamai
Másodlagosan:
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
A növendék-, hízó-, egyéb állatok értékvesztésének visszaírása:
T 261. Áruk
 K 966. Visszaírt értékvesztés
Megjegyzés:
Az értékvesztés visszaírása egyéb bevételként kerül elszámolásra, ez a speciális elszámolási esetek közé tartozik, ami azt jelenti, hogy a saját termelésű készletek visszaírt értékvesztését először áruként kell elszámolni, majd ezt kell minősíteni saját termelésű készletté annak érdekében, hogy a saját termelésű készletek állományváltozási számlán kimutatott készletérték megegyezzen a saját termelésű készletek főkönyvi számláinak segítségével meghatározott értékekkel.
A visszaírás kivezetése az áruk közül elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
 K 261. Áruk
Másodlagosan:
T 799. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvezetése
 K 59. Költségnem átvezetési számla
A visszaírás állománybavételének elszámolása elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 249. Állatok értékvesztése és annak visszaírása
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Másodlagosan:
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 792. Állattenyésztés hozamaiNövendék-, hízó- és egyéb állatok vásárlásának elszámolása

Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Növendék-, hízó- és egyéb állatok állománybavétele tényleges beszerzési áron elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elődlegesen:
T 72. Állattenyésztés költségei
 K 381. Pénztár
 K 454. Szállítók
Másodlagosan:
T 511. Anyagköltség
 K 59. Költségnem ellenszámla
Növendék-, hízó- és egyéb állatok állománybavétele elszámolási egységáron:
T 241. Növendékállatok
T 242. Hízóállatok
T 243. Egyéb állatok
 K 248. Állatok készletérték különbözete
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen:
T 248. Állatok készletérték különbözete
 K 792. Állattenyésztés hozamai
Másodlagosan:
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
A vásárláshoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 381. Pénztár
 K 454. Szállítók
Elsődlegesen költségnem-elszámolás esetén:
Növendék-, hízó- és egyéb állatok állománybavétele elszámolási egységáron:
T 241. Növendékállatok
T 242. Hízóállatok
T 243. Egyéb állatok
 K 248. Állatok készletérték különbözete
Növendék-, hízó- és egyéb állatok állománybavétele tényleges beszerzési áron elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elődlegesen:
T 511. Anyagköltség
 K 381. Pénztár
 K 454. Szállítók
Másodlagosan:
T 72. Állattenyésztés költségei
 K 59. Költségnem átvezetési számla
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen:
T 248. Állatok készletérték különbözete
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Másodlagosan:
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 792. Állattenyésztés hozamai
A vásárláshoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 381. Pénztár
 K 454. SzállítókApportként átvett növendék-, hízó- és egyéb állatok számviteli elszámolása

Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Apportként átvett növendék-, hízó- és egyéb állatok állománybavétele elszámolási egységáron:
T 241. Növendékállatok
T 242. Hízóállatok
T 243. Egyéb állatok
 K 248. Állatok készletérték különbözete
Apportként átvett növendék-, hízó- és egyéb állatok állománybavétele létesítő okirat szerinti értéken elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elődlegesen:
T 72. Állattenyésztés költségei
 K 458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben
 K 459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben
 K 476. Rövid lejáratú kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben
Megjegyzés:
A 4. számlacsoporton belül annak megfelelően kell kiválasztani a megfelelő rövid lejáratú kötelezettség számlát, hogy a vállalkozások között milyen részesedési kapcsolat, viszony tárható fel a Számviteli törvény előírásai alapján. Ennek megfelelően a rövid lejáratú kötelezettségek számla lehet:
 458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben,
 459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben,
 476. Rövid lejáratú kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben.
Másodlagosan: (Létesítő okirat szerinti értéken.)
T 511. Anyagköltség
 K 59. Költségnem ellenszámla
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen: (Létesítő okirat szerinti értéken.)
T 248. Állatok készletérték különbözete
 K 792. Állattenyésztés hozamai
Másodlagosan:
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Az apporthoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása, ha az átadó vállalkozás az általános forgalmi adó összegét az átvevőre áthárította:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 476. Rövid lejáratú kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben
 K 458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben
 K 459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben
Cégbírósági bejegyzéskor:
T 3. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
 K 411. Jegyzett tőke
Megjegyzés:
A 3. számlaosztályon belül annak megfelelően kell kiválasztani a megfelelő jegyzett, de még be nem fizetett tőke számlát, hogy a vállalkozások között milyen részesedési kapcsolat tárható fel. Ennek megfelelően a jegyzett, de még be nem fizetett tőke számla lehet:
 325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
 326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
 327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
 328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
 332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól
Kapcsolódó rendező tétel számviteli elszámolása:
T 458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben
T 459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben
T 476. Rövid lejáratú kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben
 K 3. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
Elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Apportként átvett növendék-, hízó- és egyéb állatok állománybavétele elszámolási egységáron:
T 241. Növendékállatok
T 242. Hízóállatok
T 243. Egyéb állatok
 K 248. Állatok készletérték különbözete
Apportként átvett növendék-, hízó- és egyéb állatok állománybavétele létesítő okirat szerinti értéken elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elődlegesen:
T 511. Anyagköltség
 K 476. Rövid lejáratú kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben
 K 458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben
 K 459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben
Megjegyzés:
A 4. számlacsoporton belül annak megfelelően kell kiválasztani a megfelelő rövid lejáratú kötelezettség számlát, hogy a vállalkozások között milyen részesedési kapcsolat, viszony tárható fel a Számviteli törvény előírásai alapján. Ennek megfelelően a rövid lejáratú kötelezettségek számla lehet:
 458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben,
 459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben,
 476. Rövid lejáratú kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben.
Másodlagosan: (Létesítő okirat szerinti értéken.)
T 72. Állattenyésztés költségei
 K 59. Költségnem átvezetési számla
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen: (Létesítő okirat szerinti értéken.)
T 248. Állatok készletérték különbözete
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Másodlagosan:
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 792. Állattenyésztés hozamai
Az apporthoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása, ha az átadó vállalkozás az általános forgalmi adó összegét az átvevőre áthárította:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 476. Rövid lejáratú kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben
 K 458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben
 K 459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben
Cégbírósági bejegyzéskor:
T 3. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
 K 411. Jegyzett tőke
Megjegyzés:
A 3. számlaosztályon belül annak megfelelően kell kiválasztani a megfelelő jegyzett, de még be nem fizetett tőke számlát, hogy a vállalkozások között milyen részesedési kapcsolat tárható fel. Ennek megfelelően a jegyzett, de még be nem fizetett tőke számla lehet:
 325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
 326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
 327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
 328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
 332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól
Kapcsolódó rendező tétel számviteli elszámolása:
T 458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben
T 459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben
T 476. Rövid lejáratú kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben
 K 3. Jegyzett, de még be nem fizetett tőkeHízóba állított tenyészállat számviteli elszámolása

Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
A selejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének elszámolása:
T 866. Terven felüli értékcsökkenés
 K 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Megjegyzés:
A terven felüli értékcsökkenés a kiselejtezett tenyészállat könyv szerinti értékének és selejtezéskori maradványértékének különbözeteként kerül megállapításra, ha a különbözet pozitív előjelű. A könyv szerinti érték a tenyészállat eredeti bekerülési értékének és a selejtezésig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésnek a különbözeteként kerül meghatározásra.
vagy
A selejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének visszaírása:
T 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 K 966. Visszaírt terven felüli értékcsökkenés
Megjegyzés:
A terven felüli értékcsökkenés visszaírásának összege a kiselejtezett tenyészállat könyv szerinti értékének és selejtezéskori maradványértékének különbözeteként kerül megállapításra, ha a különbözet negatív előjelű. A könyv szerinti érték a tenyészállat eredeti bekerülési értékének és a selejtezésig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésnek a különbözeteként kerül meghatározásra.
A kiselejtezett tenyészállat terv szerinti értékcsökkenésének megszüntetése:
T 159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
A kiselejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének megszüntetése:
T 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
A kiselejtezett tenyészállathoz kapcsolódóan nyilvántartott értékhelyesbítés csökkentésének elszámolása:
T 417. Értékelési tartalék
 K 157. Tenyészállatok értékhelyesbítése
A kiselejtezett tenyészállat tenyészállományból történő kivezetésének elszámolása maradványértéken, vagy hízóállat piaci értékén elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 72. Állattenyésztés költségei
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
Másodlagosan:
T 511. Anyagköltség
 K 59. Költségnem ellenszámla
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen:
T 248. Állatok készletérték különbözete
 K 792. Állattenyésztés hozamai
Másodlagosan:
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
A hízóállat állománybavétele a hízóállat elszámolási egységárán:
T 242. Hízóállatok
 K 248. Állatok készletérték különbözete
Elsődlegesen költségnem-elszámolás esetén:
A selejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének elszámolása:
T 866. Terven felüli értékcsökkenés
 K 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Megjegyzés:
A terven felüli értékcsökkenés a kiselejtezett tenyészállat könyv szerinti értékének és selejtezéskori maradványértékének különbözeteként kerül megállapításra, ha a különbözet pozitív előjelű. A könyv szerinti érték a tenyészállat eredeti bekerülési értékének és a selejtezésig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésnek a különbözeteként kerül meghatározásra.
vagy
A selejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének visszaírása:
T 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 K 966. Visszaírt terven felüli értékcsökkenés
Megjegyzés:
A terven felüli értékcsökkenés visszaírásának összege a kiselejtezett tenyészállat könyv szerinti értékének és selejtezéskori maradványértékének különbözeteként kerül megállapításra, ha a különbözet negatív előjelű. A könyv szerinti érték a tenyészállat eredeti bekerülési értékének és a selejtezésig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésnek a különbözeteként kerül meghatározásra.
A kiselejtezett tenyészállat terv szerinti értékcsökkenésének megszüntetés:
T 159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
A kiselejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének megszüntetés:
T 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
A kiselejtezett tenyészállathoz kapcsolódóan nyilvántartott értékhelyesbítés csökkentésének
elszámolása:
T 417. Értékelési tartalék
 K 157. Tenyészállatok értékhelyesbítése
A kiselejtezett tenyészállat tenyészállományból történő kivezetésének elszámolása maradványértéken, vagy hízóállat piaci értékén elsődleges költségnem-elszámolás esetén: (A selejtezés maradványértéken történik, ha a maradványértéket elérte a tenyészállat. Abban az esetben, ha a selejtezésre előbb kerül sor, akkor piaci értéken történik a selejtezés, de ekkor előtte terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.)
Elsődlegesen:
T 511. Anyagköltség
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
Másodlagosan:
T 72. Állattenyésztés költségei
 K 59. Költségnem átvezetési számla
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen:
T 248. Állatok készletérték különbözete
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Másodlagosan:
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 792. Állattenyésztés hozamai
A hízóállat állománybavétele a hízóállat elszámolási egységárán:
T 242. Hízóállatok
 K 248. Állatok készletérték különbözeteNövendékállatok hízóba állításának számviteli elszámolása

Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Növendékállatok hízóba állításának számviteli elszámolása a növendékállat elszámolási egységárán elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 792. Állattenyésztés hozamai (fogadó ágazat hozamszámlája)
 K 241. Növendékállatok
és
Növendékállatok hízóba állításának számviteli elszámolása a hízóállat elszámolási egységárán elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
T 242. Hízóállatok
 K 792. Állattenyésztés hozamai (fogadó ágazat hozamszámlája)
Év végén korrigálásra kerül élőtömeg-önköltségre.
Másodlagosan:
T 582. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 59. Költségnem ellenszámla
és
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 582. Saját termelésű készletek állományváltozása
Elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Növendékállatok hízóba állításának számviteli elszámolása a növendékállat elszámolási egységárán elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 582. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 241. Növendékállatok
és
Növendékállatok hízóba állításának számviteli elszámolása a hízóállat elszámolási egységárán elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
T 242. Hízóállatok
 K 582. Saját termelésű készletek állományváltozása
Másodlagosan:
T 792. Állattenyésztés hozamai (fogadó ágazat hozamszámlája)
 K 59. Költségnem átvezetési számla
és
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 792. Állattenyésztés hozamai (fogadó ágazat hozamszámlája)Szaporulat állományba vételének elszámolása

Elsődleges költséghely, költségviselői elszámolás esetén:
Szaporulat állományba vételének elszámolása elszámolási egységáron elsődleges költséghely, költségviselői elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 241. Növendékállatok
T 243. Egyéb állatok
 K 792. Állattenyésztés hozamai
Másodlagosan:
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Elsődlegesen költségnem-elszámolás esetén:
Szaporulat állományba vételének elszámolása elszámolási egységáron elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 241. Növendékállatok
T 243. Egyéb állatok
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Másodlagosan:
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 792. Állattenyésztés hozamai
Év végén korrigálásra kerül élőtömeg-önköltségre.Térítés nélkül átvett növendék-, hízó- és egyéb állatok számviteli elszámolása

Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Térítés nélkül átvett növendék-, hízó- és egyéb állatok állománybavétele elszámolási egységáron:
T 241. Növendékállatok
T 242. Hízóállatok
T 243. Egyéb állatok
 K 248. Állatok készletérték különbözete
Térítés nélkül átvett növendék-, hízó- és egyéb állatok állománybavétele az átadó által közölt nyilvántartás szerinti érték, vagy az átvétel napján érvényes piaci értéken elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elődlegesen:
T 72. Állattenyésztés költségei
 K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívül bevételek
Másodlagosan:
T 511. Anyagköltség
 K 59. Költségnem ellenszámla
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen:
T 248. Állatok készletérték különbözete
 K 792. Állattenyésztés hozamai
Másodlagosan:
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
A térítés nélkül átvétel során keletkezett halasztott bevétel elhatárolásának számviteli elszámolása:
T 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívül bevételek
 K 483. Halasztott bevételek
A térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása, ha az átadó vállalkozás az általános forgalmi adó összegét az átvevőre áthárította:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek
Elsődleges költségnem-elszámolás esetén
Térítés nélkül átvett növendék-, hízó- és egyéb állatok állománybavétele elszámolási egységáron:
T 241. Növendékállatok
T 242. Hízóállatok
T 243. Egyéb állatok
 K 248. Állatok készletérték különbözete
Térítés nélkül átvett növendék-, hízó- és egyéb állatok állománybavétele az átadó által közölt nyilvántartás szerinti érték, vagy az átvétel napján érvényes piaci értéken elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elődlegesen:
T 511. Anyagköltség
 K 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívül bevételek
Másodlagosan:
T 72. Állattenyésztés költségei
 K 59. Költségnem átvezetési számla
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen:
T 248. Állatok készletérték különbözete
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Másodlagosan:
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 792. Állattenyésztés hozamai
A térítés nélkül átvétel során keletkezett halasztott bevétel elhatárolásának számviteli elszámolása:
T 989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívül bevételek
 K 483. Halasztott bevételek
A térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása, ha az átadó vállalkozás az általános forgalmi adó összegét az átvevőre áthárította:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségekTömeggyarapodás számviteli elszámolása

Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Tömeggyarapodás állománybavétele elszámolási egységáron elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 241. Növendékállatok
T 242. Hízóállatok
T 243. Egyéb állatok
 K 792. Állattenyésztés hozamai
Másodlagosan:
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Év végén korrigálásra kerül előállítási költségre.
Elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Tömeggyarapodás állománybavétele elszámolási egységáron elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 241. Növendékállatok
T 242. Hízóállatok
T 243. Egyéb állatok
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Másodlagosan:
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 792. Állattenyésztés hozamaiNövendékállatok hízóba állításának számviteli elszámolása

Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Növendékállatok hízóba állításának számviteli elszámolása a növendékállat elszámolási
egységárán elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 792. Állattenyésztés hozamai (fogadó ágazat hozamszámlája)
 K 241. Növendékállatok
és
Növendékállatok hízóba állításának számviteli elszámolása a hízóállat elszámolási egységárán
elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
T 242. Hízóállatok
 K 792. Állattenyésztés hozamai (fogadó ágazat hozamszámlája)
Év végén korrigálásra kerül élőtömeg-önköltségre.
Másodlagosan:
T 582. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 59. Költségnem ellenszámla
és
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 582. Saját termelésű készletek állományváltozása
Elsődleges költségnem elszámolás esetén:
Növendékállatok hízóba állításának számviteli elszámolása a növendékállat elszámolási
egységárán elsődleges költségnem elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 582. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 241. Növendékállatok
és
Növendékállatok hízóba állításának számviteli elszámolása a hízóállat elszámolási egységárán
elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
T 242. Hízóállatok
 K 582. Saját termelésű készletek állományváltozása
Másodlagosan:
T 792. Állattenyésztés hozamai (fogadó ágazat hozamszámlája)
 K 59. Költségnem átvezetési számla
és
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 792. Állattenyésztés hozamai (fogadó ágazat hozamszámlája)Növendékállatok tenyésztésbe állításának elszámolása

Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Növendékállatok állománycsökkenésének elszámolása a növendékállat elszámolási egységárán elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 792. Állattenyésztés hozamai
 K 241. Növendékállatok
Másodlagosan:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 59. Költségnem ellenszámla
Év végén korrigálásra kerül élőtömeg-önköltségre.
Tenyészállatok nyilvántartásba vétele a tárgyi eszközök között a növendékállat élőtömeg-önköltségén elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 799. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvezetése
Másodlagosan:
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Tenyészállat állománybavételének elszámolása:
T 151. Tenyészállatok
 K 161. Befejezetlen beruházások
Elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Növendékállatok állománycsökkenésének elszámolása a növendékállat elszámolási egységárán elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 241. Növendékállatok
Másodlagosan:
T 792. Állattenyésztés hozamai
 K 59. Költségnem átvezetési számla
Év végén korrigálásra kerül élőtömeg-önköltségre.
Tenyészállatok nyilvántartásba vétele a tárgyi eszközök között a növendékállat élőtömeg önköltségén elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Másodlagosan:
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 799. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvezetése
Tenyészállat állománybavételének elszámolása:
T 151. Tenyészállatok
 K 161. Befejezetlen beruházások
Hízóba állított tenyészállat számviteli elszámolása:
A selejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének elszámolása:
T 866. Terven felüli értékcsökkenés
 K 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Megjegyzés:
A terven felüli értékcsökkenés a kiselejtezett tenyészállat könyv szerinti értékének és a selejtezéskori maradványérték különbözeteként kerül megállapításra, ha a különbözet pozitív előjelű. A könyv szerinti érték a tenyészállat eredeti bekerülési értékének és a selejtezésig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésnek a különbözeteként kerül meghatározásra.
vagy
A selejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének visszaírása:
T 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 K 966. Visszaírt terven felüli értékcsökkenés
Megjegyzés:
A terven felüli értékcsökkenés visszaírásának összege a kiselejtezett tenyészállat könyv szerinti értékének és a selejtezéskori maradványérték különbözeteként kerül megállapításra, ha a különbözet negatív előjelű. A könyv szerinti érték a tenyészállat eredeti bekerülési értékének és a selejtezésig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésnek a különbözeteként kerül meghatározásra.
A kiselejtezett tenyészállat terv szerinti értékcsökkenésének megszüntetése:
T 159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
A kiselejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének megszüntetése:
T 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
A kiselejtezett tenyészállathoz kapcsolódóan nyilvántartott értékhelyesbítés csökkentésének elszámolása:
T 417. Értékelési tartalék
 K 157. Tenyészállatok értékhelyesbítése
A kiselejtezett tenyészállat tenyészállományból történő kivezetésének elszámolása maradványértéken, vagy hízóállat piaci értékén elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 72. Állattenyésztés költségei
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
Másodlagosan:
T 511. Anyagköltség
 K 59. Költségnem ellenszámla
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen:
T 248. Állatok készletérték különbözete
 K 792. Állattenyésztés hozamai
Másodlagosan:
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
A hízóállat állománybavétele a hízóállat elszámolási egységárán:
T 242. Hízóállatok
 K 248. Állatok készletérték különbözete
A selejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének elszámolása:
T 866. Terven felüli értékcsökkenés
 K 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Megjegyzés:
A terven felüli értékcsökkenés a kiselejtezett tenyészállat könyv szerinti értékének és a selejtezéskori maradványérték különbözeteként kerül megállapításra, ha a különbözet pozitív előjelű. A könyv szerinti érték a tenyészállat eredeti bekerülési értékének és a selejtezésig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésnek a különbözeteként kerül meghatározásra.
vagy
A selejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének visszaírása:
T 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 K 966. Visszaírt terven felüli értékcsökkenés
Megjegyzés:
A terven felüli értékcsökkenés visszaírásának összege a kiselejtezett tenyészállat könyv szerinti értékének és a selejtezéskori maradványérték különbözeteként kerül megállapításra, ha a különbözet negatív előjelű. A könyv szerinti érték a tenyészállat eredeti bekerülési értékének és a selejtezésig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenésnek a különbözeteként kerül meghatározásra.
A kiselejtezett tenyészállat terv szerinti értékcsökkenésének megszüntetése:
T 159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
A kiselejtezett tenyészállat terven felüli értékcsökkenésének megszüntetése:
T 158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
A kiselejtezett tenyészállathoz kapcsolódóan nyilvántartott értékhelyesbítés csökkentésének elszámolása:
T 417. Értékelési tartalék
 K 157. Tenyészállatok értékhelyesbítése
A kiselejtezett tenyészállat tenyészállományból történő kivezetésének elszámolása maradványértéken, vagy hízóállat piaci értékén elsődleges költségnem elszámolás esetén: (A selejtezés maradványértéken történik, ha a maradványértéket elérte a tenyészállat. Abban az esetben, ha a selejtezésre előbb kerül sor, akkor piaci értéken történik a selejtezés, de ekkor előtte terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.)
Elsődlegesen:
T 511. Anyagköltség
 K 151. Tenyészállatok
 K 152. Igásállatok
Másodlagosan:
T 72. Állattenyésztés költségei
 K 59. Költségnem átvezetési számla
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen:
T 248. Állatok készletérték különbözete
 K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
Másodlagosan:
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 792. Állattenyésztés hozamai
A hízóállat állománybavétele a hízóállat elszámolási egységárán:
T 242. Hízóállatok
 K 248. Állatok készletérték különbözeteVásárolt növendék-, hízó- és egyéb állatok számlázott árengedményeinek elszámolása

Elsődlegesen költséghely, költségviselő elszámolás szerint:
Növendék-, hízó- és egyéb állatok állománycsökkenésének elszámolása tényleges beszerzési áron elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 454. Szállítók
 K 72. Állattenyésztés költségei
Másodlagosan:
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 511. Anyagköltség
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen:
T 792. Állattenyésztés hozamai
 K 248. Állatok készletérték különbözete
Másodlagosan:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 59. Költségnem ellenszámla
A számlázott árengedményhez kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása:
T 454. Szállítók
 K 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Elsődlegesen költségnem-elszámolás szerint:
Növendék-, hízó- és egyéb állatok állománycsökkenésének elszámolása tényleges beszerzési áron elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 454. Szállítók
 K 511. Anyagköltség
Másodlagosan:
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 72. Állattenyésztés költségei
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 248. Állatok készletérték különbözete
Másodlagosan:
T 792. Állattenyésztés hozamai
 K 59. Költségnem átvezetési számla
A visszaküldéshez kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása:
T 454. Szállítók
 K 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adóVásárolt növendék-, hízó- és egyéb állatok visszaküldésének elszámolása

Elsődlegesen költséghely, költségviselő szerint:
Növendék-, hízó- és egyéb állatok állománycsökkenésének elszámolása elszámolási egységáron:
T 248. Állatok készletérték különbözete
 K 241. Növendékállatok
 K 242. Hízóállatok
 K 243. Egyéb állatok
Növendék-, hízó- és egyéb állatok állománycsökkenésének elszámolása tényleges beszerzési áron elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elődlegesen:
T 381. Pénztár
T 454. Szállítók
 K 72. Állattenyésztés költségei
Másodlagosan:
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 511. Anyagköltség
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen:
T 792. Állattenyésztés hozamai
 K 248. Állatok készletérték különbözete
Másodlagosan:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 59. Költségnem ellenszámla
A visszaküldéshez kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása:
T 381. Pénztár
T 454. Szállítók
 K 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Elsődlegesen költségnem szerint:
Növendék-, hízó- és egyéb állatok állománycsökkenésének elszámolása elszámolási egységáron:
T 248. Állatok készletérték különbözete
 K 241. Növendékállatok
 K 242. Hízóállatok
 K 243. Egyéb állatok
Növendék-, hízó- és egyéb állatok állománycsökkenésének elszámolása tényleges beszerzési áron elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elődlegesen:
T 381. Pénztár
T 454. Szállítók
 K 511. Anyagköltség
Másodlagosan:
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 72. Állattenyésztés költségei
Kapcsolódó tétel:
Elsődlegesen:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 248. Állatok készletérték különbözete
Másodlagosan:
T 792. Állattenyésztés hozamai
 K 59. Költségnem átvezetési számla
A visszaküldéshez kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása:
T 381. Pénztár
T 454. Szállítók
 K 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adóÉrtékesített növendék-, hízó- és egyéb állatok számviteli elszámolása

Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Értékesített növendék-, hízó- és egyéb állatok elszámolása elszámolási egységáron elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén (forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás mellett):
T 81-82. Belföldi értékesítés közvetlen költségei
T 83-84. Export értékesítés közvetlen költségei
 K 241. Növendékállatok
 K 242. Hízóállatok
 K 243. Egyéb állatok
Belföldön értékesített növendék-, hízó- és egyéb állatok eladási árának és a kapcsolódó általános forgalmi adónak az elszámolása:
T 311. Belföldi követelések
 K 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
Külföldre értékesített növendék-, hízó- és egyéb állatok eladási árának elszámolása:
T 317. Külföldi követelések
 K 93-94. Export értékesítés árbevétele
Elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Értékesített növendék-, hízó- és egyéb állatok elszámolása elszámolási egységáron elsődleges költségnem-elszámolás esetén (összköltség eljárással készülő eredménykimutatás mellett):
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 241. Növendékállatok
 K 242. Hízóállatok
 K 243. Egyéb állatok
Belföldön értékesített növendék-, hízó- és egyéb állatok eladási árának és a kapcsolódó
általános forgalmi adónak az elszámolása:
T 311. Belföldi követelések
 K 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
Külföldre értékesített növendék-, hízó- és egyéb állatok eladási árának elszámolása:
T 317. Külföldi követelések
 K 93-94. Export értékesítés árbevételeNövendék-, hízó- és egyéb állatok átadása saját húsüzemnek feldolgozásra

Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Növendék-, hízó- és egyéb állatok átadása saját húsüzemnek feldolgozásra elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 77. Alaptevékenységen kívüli tevékenységek költségei
 K 241. Növendékállatok
 K 242. Hízóállatok
 K 243. Egyéb állatok
Másodlagosan:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 59. Költségnem ellenszámla
Elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Növendék-, hízó- és egyéb állatok átadása saját húsüzemnek feldolgozásra elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 241. Növendékállatok
 K 242. Hízóállatok
 K 243. Egyéb állatok
Másodlagosan:
T 77. Alaptevékenységen kívüli tevékenységek költségei
 K 59. Költségnem átvezetési számlaNövendék-, hízó-, egyéb állatok értékvesztésének elszámolása

Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Növendék-, hízó-, egyéb állatok értékvesztésének elszámolása elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 792. Állattenyésztés hozamai
 K 249. Állatok értékvesztése és annak visszaírása
Másodlagosan:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 59. Költségnem ellenszámla
Megjegyzés:
Az értékvesztés egyéb ráfordításként kerül elszámolásra, ez a speciális elszámolási esetek közé tartozik, ami azt jelenti, hogy a saját termelésű készletet át kell minősíteni vásárolt készletté annak érdekében, hogy a saját termelésű készletek állományváltozási számlán kimutatott készletérték megegyezzen a saját termelésű készletek főkönyvi számláinak segítségével meghatározott értékekkel.
Az értékvesztés állománybavétele a vásárolt készletek között elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 261. Áruk
 K 799. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvezetése
Másodlagosan:
T 59. Költségnem ellenszámla
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Az értékvesztés elszámolása:
T 866. Értékvesztés
 K 261. Áruk

Elsődleges költségnem-elszámolás esetén
Növendék-, hízó-, egyéb állatok értékvesztésének elszámolása elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 249. Állatok értékvesztése és annak visszaírása
Másodlagosan:
T 792. Állattenyésztés hozamai
 K 59. Költségnem átvezetési számla
Megjegyzés:
Az értékvesztés egyéb ráfordításként kerül elszámolásra, ez a speciális elszámolási esetek közé tartozik, ami azt jelenti, hogy a saját termelésű készletet át kell minősíteni vásárolt készletté annak érdekében, hogy a saját termelésű készletek állományváltozási számlán kimutatott készletérték megegyezzen a saját termelésű készletek főkönyvi számláinak segítségével meghatározott értékekkel.
Az értékvesztés állománybavétel a vásárolt készletek között elsődleges költségnem-elszámolás esetén:
Elsődlegesen:
T 261. Áruk
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Másodlagosan:
T 59. Költségnem átvezetési számla
 K 799. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvezetése
Az értékvesztés elszámolása:
T 866. Értékvesztés
 K 261. Áruk