Termelési folyamat bemutatása összköltség típusú eredménykimutatás esetén


A termelési folyamat bemutatása összköltség típusú eredménykimutatás esetén

Kontírozás:A konkrét könyvviteli elszámolás előtt rögzíteni szükséges: A vállalkozás összköltség típusú eredménykimutatást készít. A vállalkozás a költségeit elsődlegesen 5. számlaosztályban, másodlagosan 6-7. számlaosztályokban számolja el. A készletekről a vállalkozás folyamatos mennyiségi és értékbeni analitikus nyilvántartást vezet. A félkész termékeket és késztermékeket tervezett előállítási költségen tartja nyilván a vállalkozás. Év végén kerül kiszámításra a tényleges előállítási költség Munkaszámos utókalkuláció módszerét alkalmazza a vállalkozás az önköltség számításához.
  A számlarendben, számlatükörben rögzített, az elszámolások bemutatásához használt számlaszámok.
  51-53. Anyagjellegű ráfordítások
  54-56. Személyi jellegű ráfordítások
  57. Értékcsökkenési leírás
  591. Költségnemek átvezetési számlája
  592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla
  593. Saját előállítású eszközök aktivált értéke átvezetési számla
  71. Félkész termék termelési költségei
  72. Késztermék termelési költségei
  73. "A" Beruházás termelési költségei
  75. "X" Szolgáltatás költségei
  79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  61. Javító-karbantartó üzemek költségei
  62. Szolgáltatást végző üzemek (egységek) költségei
  63. Gépköltségek
  66. Központi irányítás általános költségei
  67. Értékesítési, forgalmazási költségek
  68. Elkülönített egyéb általános költségek
  69. Költséghelyek költségeinek átvezetése
  A termelési folyamat és a költségek elszámolásának bemutatása:
  0. A saját termelésű készletek számláinak nyitása:T 2311. Befejezetlen termelés félkész termékT 2312. Befejezetlen termelés késztermékT 235 Félkész termékT 251. Késztermék
  K 491. Nyitómérleg számla
  Ha a nyitó készletérték különbözet (továbbiakban KÉK) pozitív az azt jelenti, hogy a tényleges előállítási költség magasabb a tervezett előállítási költségnél:T 238. Félkész termék KÉKT 258. Késztermék KÉK
  K 491. Nyitómérleg számla
  Ha a nyitó készletérték különbözet (továbbiakban KÉK) negatív az azt jelenti, hogy a tényleges előállítási költség alacsonyabb a tervezett előállítási költségnél:T 491. Nyitómérleg számlaK 238. Félkész termék KÉKK 258. Késztermék KÉK
  1. Félkész termék és késztermék nyitó befejezetlen termelésének elszámolása:Elsődlegesen 5. számlaosztályban:T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
  K 2311. Befejezetlen termelés félkész termékK 2312. Befejezetlen termelés késztermék
  Másodlagosan 6-7. számlaosztályokban:T 71. Félkész termék termelési költségeiT 72. Késztermék termelési költségeiK 592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla
  2. Tárgyidőszaki költségek elszámolása:Elsődlegesen költségnemek szerint:Anyagköltség elszámolása folyamatos készletnyilvántartás eseténT 511. Anyagköltség
  K 21-22. Anyagok
  Anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások elszámolása számlák alapján:T 51-53. Anyagjellegű ráfordítások(T 466. Előzetesen felszámított áf
  K 454. Szállítók
  K 381. Pénztár
  Személyi jellegű ráfordítások elszámolása a bérszámfejtés feladásai alapjánT 54-56. Személyi jellegű ráfordítások
  K 471. Jövedelemelszámolási számla
  K 473. Társadalombiztosítási kötelezettség
  K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség
  Értékcsökkenési leírás elszámolása feladások alapjánT 57. Értékcsökkenési leírás
  K 119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
  K 129-159. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése
  Másodlagosan 6-7. számlaosztályokban üzemelszámoló ívek, munkaszámos kalkulációs lapok alapján:T 71. Félkész termék termelés költségeiT 72. Késztermék termelés költségeiT 73. "A" Beruházás költségeiT 75. "X" Szolgáltatás költségeiT 61. Javító üzem költségeiT 62. Szolgáltató üzem költségeiT 63. GépköltségekT 66. Központi irányítás költségeiT 67. Értékesítési, forgalmazási költségekT 68. Elkülönített egyéb általános költségek
  K 591. Költségnemek átvezetési számlája
  3. Társüzemi szolgáltatások elszámolása költség kigyűjtések alapján:Például a javító üzemet terheli az a költség, ami a szolgáltató üzemnél merült fel:T 61. Javító üzem költségei
  K 69. Költséghelyek költségeinek átvezetése
  T 69. Költséghelyek költségeinek átvezetése 
  K 62. Szolgáltató üzem költségei
  4. Közvetett költségek felosztása és átterhelése a költségviselőkre:T 69. Költséghelyek költségeinek átvezetéseK 63. Gépköltségek
  T 71. Félkész termék termelés költségeiT 72. Késztermék termelés költségeiT 73. "A" Beruházás költségeiT 75. "X" Szolgáltatás költségeiK 69. Költséghelyek költségeinek átvezetése
  5. Félkész termék raktárra vételének elszámolása tervezett előállítási költségen raktár bevételezési jegy alapján:Elsődlegesen 5. számlaosztályba:T 235. Félkész termék
  K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
  Másodlagosan 6-7. számlaosztályokba:T 592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számlaK 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  6. Félkész termék felhasználása késztermék előállításhoz tervezett előállítási költségen raktár kivételezési jegy alapján:Elsődlegesen 5. számlaosztályba:T 581. Saját termelésű készletek állományváltozásaK 235. Félkész termék
  Másodlagosan 6-7. számlaosztályokba:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlájaK 592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla
  Mivel a felhasználás a késztermék termelés érdekében történt, így a felhasználás a késztermék termelési költségeit növeli:T 72. Késztermék termelési költségei
  K T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  7. Késztermék raktárra vétele tervezett előállítási költségen raktár bevételezési jegy alapján:Elsődlegesen 5. számlaosztályba:T 251. Késztermék
  K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
  Másodlagosan 6-7. számlaosztályokba:T 592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számlaK 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  8. Késztermék értékesítése tervezett előállítási költségen raktár kivételezési jegy alapján:Elsődlegesen 5. számlaosztályba:T 581. Saját termelésű készletek állományváltozásaK 251. Késztermék
  Másodlagosan 6-7. számlaosztályokba:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlájaK 592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla
  9. Késztermék értékesítés árbevételének elszámolása kiállított és mindkét fél által elfogadott számla alapján:T 311. Belföldi vevők
  K 91-92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
  K 467. Fizetendő áfa
  10. Selejtezett késztermék elszámolása tervezett előállítási költségen selejtezési jegyzőkönyv alapján:
  Elsődlegesen 5. számlaosztályban:T 86. Egyéb ráfordítások
  K 251. Késztermék
  Az állományváltozás elszámolása elsődlegesen:T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
  K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
  Másodlagos elszámolás 6-7. számlaosztályokban:A másodlagos elszámolásnak ebben az esetben nincs jelentősége, hiszen az 59. és 79. technikai számlák kerülnének kétszer egymással szemben elszámolásra, mindkét számla Tartozik és Követel oldalára is elszámolásra kerülne a gazdasági esemény.
  11. A raktárra vett félkész termékre jutó KÉK elszámolása:Az időszak végén a félkész termék utókalkulációs lapja lezárásra kerül és megállapítható az elszült félkész termékek tényleges előállítási költsége. A tervezett és a tényleges előállítási költség különbségeként adódik a raktárra vett félkész termékre jutó KÉK.
  Ha a tényleges előállítási költség magasabb a tervezettnél, akkor a KÉK számla Tartozik jellegű.
  Elsődlegesen 5. számlaosztályban:T 238. Félkész termék KÉK
  K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
  Másodlagosan 6-7. számlaosztályokba:T 592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számlaK 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  Ha a tényleges előállítási költség kevesebb a tervezettnél, akkor a KÉK számla Követel jellegű.
  Elsődlegesen 5. számlaosztályban:T 581. Saját termelésű készletek állományváltozásaK 238. Félkész termék KÉK
  Másodlagosan 6-7. számlaosztályokba:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlájaK 592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla
  12. A felhasznált félkész termék állománycsökkenésére jutó KÉK elszámolása:A raktárra vett félkész terméknek a KÉK-ét már kiszámítottuk, így a kapott KÉK-et valamennyi állománycsökkenésre meg kell osztani. Ehhez ki kell számítani a félkész termék KÉK-nek százalékát.
  KÉK % = 238. Félkésztermékek KÉK számla egyenlege / 235. Félkész termékek számla egyenlegével
  A kapott százalékkal meg kell szorozni az állománycsökkenés tervezett előállítási költségen számított értékét, így megkapjuk az állománycsökkenésre jutó KÉK összegét.
  Ha a KÉK számla Tartozik jellegű, akkor a tervezett előállítási költséget az állománycsökkenésre jutó KÉK összegével meg kell növelni a KÉK számlára való könyveléssel.
  Elsődlegesen 5. számlaosztályban:T 581. Saját termelésű készletek állományváltozásaK 238. Félkész termék KÉK
  Másodlagosan 6-7. számlaosztályokba:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlájaK 592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla
  Mivel a felhasználás a késztermék termelés érdekében történt, így a felhasználás a késztermék termelési költségeit növeli, tehát ezt is korrigálni kell a KÉK összegével:T 72. Késztermék termelési költségei
  K T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  Ha a KÉK számla Követel jellegű, akkor a tervezett előállítási költséget az állománycsökkenésre jutó KÉK összegével csökkenteni kell a KÉK számlára való könyveléssel.
  Elsődlegesen 5. számlaosztályban:T 238. Félkész termék KÉKK 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
  Másodlagosan 6-7. számlaosztályokba:T 592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számlaK 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  A késztermék termelési költségeinek összegét is korrigálni kell a KÉK összegével:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlájaK 72. Késztermék termelési költségei
  13. A raktárra vett késztermékre jutó KÉK elszámolása:A félkész termékek utókalkulációjának lezárását követően az időszak végén a késztermék utókalkulációs lapja szintén lezárásra kerül és megállapítható az elszült késztermékek tényleges előállítási költsége. A tervezett és a tényleges előállítási költség különbségeként adódik a raktárra vett késztermékre jutó KÉK.
  Ha a tényleges előállítási költség magasabb a tervezettnél, akkor a KÉK számla Tartozik jellegű.
  Elsődlegesen 5. számlaosztályban:T 258. Késztermék KÉK
  K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
  Másodlagosan 6-7. számlaosztályokba:T 592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számlaK 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  Ha a tényleges előállítási költség kevesebb a tervezettnél, akkor a KÉK számla Követel jellegű.
  Elsődlegesen 5. számlaosztályban:T 581. Saját termelésű készletek állományváltozásaK 258. Késztermék KÉK
  Másodlagosan 6-7. számlaosztályokba:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlájaK 592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla
  14. A késztermék állománycsökkenéseire jutó KÉK elszámolása:A raktárra vett készterméknek a KÉK-ét már kiszámítottuk, így a kapott KÉK-et valamennyi állománycsökkenésre meg kell osztani. Ehhez ki kell számítani a kész termék KÉK-nek százalékát.
  KÉK % = 258. Késztermékek KÉK számla egyenlege / 251. Késztermékek számla egyenlegével
  A kapott százalékkal meg kell szorozni az állománycsökkenés tervezett előállítási költségen számított értékét, így megkapjuk az állománycsökkenésre jutó KÉK összegét.
  A késztermék értékesítésére jutó KÉK elszámolása:Ha a KÉK számla Tartozik jellegű, akkor a tervezett előállítási költséget az állománycsökkenésre jutó KÉK összegével meg kell növelni a KÉK számlára való könyveléssel.
  Elsődlegesen 5. számlaosztályban:T 581. Saját termelésű készletek állományváltozásaK 258. Késztermék KÉK
  Másodlagosan 6-7. számlaosztályokba:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlájaK 592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla
  Ha a KÉK számla Követel jellegű, akkor a tervezett előállítási költséget az állománycsökkenésre jutó KÉK összegével csökkenteni kell a KÉK számlára való könyveléssel.
  Elsődlegesen 5. számlaosztályban:T 258. Késztermék KÉKK 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
  Másodlagosan 6-7. számlaosztályokba:T 592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számlaK 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
  A késztermék selejtezésére jutó KÉK elszámolása:Ha a KÉK számla Tartozik jellegű, akkor a tervezett előállítási költséget az állománycsökkenésre jutó KÉK összegével meg kell növelni a KÉK számlára való könyveléssel.
  Elsődlegesen 5. számlaosztályban:T 86. Egyéb ráfordítások
  K 258. Késztermék KÉK
  Az állományváltozás elszámolása elsődlegesen:T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
  K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
  Másodlagos elszámolás 6-7. számlaosztályokban:A másodlagos elszámolásnak ebben az esetben nincs jelentősége, hiszen az 59. és 79. technikai számlák kerülnének kétszer egymással szemben elszámolásra, mindkét számla Tartozik és Követel oldalára is elszámolásra kerülne a gazdasági esemény.
  Ha a KÉK számla Követel jellegű, akkor a tervezett előállítási költséget az állománycsökkenésre jutó KÉK összegével csökkenteni kell a KÉK számlára való könyveléssel.
  Elsődlegesen 5. számlaosztályban:T 258. Késztermék KÉKK 86. Egyéb ráfordítások
  Az állományváltozás elszámolása elsődlegesen:
  T 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
  K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
  Másodlagos elszámolás 6-7. számlaosztályokban:A másodlagos elszámolásnak ebben az esetben nincs jelentősége, hiszen az 59. és 79. technikai számlák kerülnének kétszer egymással szemben elszámolásra, mindkét számla Tartozik és Követel oldalára is elszámolásra kerülne a gazdasági esemény.
  15. Félkész termék záró befejezetlen termelés elszámolása:Amennyiben a 71. Félkész termék termelési költségei számla egyenlegét megvizsgáljuk, akkor látható, hogy az két tételből tevődik össze.
  Egyrészt az elkészült félkész termék tényleges előállítási költsége nem került elszámolásra a számlán, amelyet különböző időpontokban lehet elszámolni: vagy amikor a raktára vétel tervezett előállítási költségen elszámolásra kerül, de ebben az esetben a KÉK elszámolását is át kell vezetni a 71. Félkésztermék termelési költségei számlán vagy az adott időszak végén, a zárlati teendőket megelőző lépésként e tényleges előállítási költség összegével megegyező összegben
   Itt az utóbbi megoldás kerül bemutatásra.
   Az elkészült félkész termék tényleges előállítási költségének átvezetése a Termelési költségek számlára:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
   K 71. Félkész termék termelési költségei
   Miután a félkész termék tényleges előállítási költsége a 71. Félkész termék termelési számlára átvezetésre került, a számla egyenlege a félkész termékek záró befejezetlen termelésének értékét mutatja. A záró befejezetlen termelés összegét pedig vissz kell vezetni a megfelelő eszköz számlára.
   Elsődlegesen 5. számlaosztályban:T 2311. Befejezetlen termelés félkész termékK 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
   Másodlagosan 6-7. számlaosztályokban:T 592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számlaK 71. Félkész termék termelési költségei
   Ezzel az elszámolással a 71. Félkész termék termelési költségek számla lezárásra került, egyenlege nulla.
   16. Késztermék záró befejezetlen termelés elszámolása:Amennyiben a 72. Késztermék termelési költségei számla egyenlegét megvizsgáljuk, akkor látható, hogy az két tételből tevődik össze.
   Egyrészt az elkészült késztermék tényleges előállítási költsége nem került elszámolásra a számlán, amelyet különböző időpontokban lehet elszámolni: vagy amikor a raktára vétel tervezett előállítási költségen elszámolásra kerül, de ebben az esetben a KÉK elszámolását is át kell vezetni a 72. Késztermék termelési költségei számlán vagy az adott időszak végén, a zárlati teendőket megelőző lépésként e tényleges előállítási költség összegével megegyező összegben
    Itt az utóbbi megoldás kerül bemutatásra.
    Az elkészült késztermék tényleges előállítási költségének átvezetése a Termelési költségek számlára:T 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
    K 72. Késztermék termelési költségei
    Miután a késztermék tényleges előállítási költsége a 72. Késztermék termelési számlára átvezetésre került, a számla egyenlege a késztermékek záró befejezetlen termelésének értékét mutatja. A záró befejezetlen termelés összegét pedig vissz kell vezetni a megfelelő eszköz számlára.
    Elsődlegesen 5. számlaosztályban:T 2312. Befejezetlen termelés késztermékK 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
    Másodlagosan 6-7. számlaosztályokban:T 592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számlaK 72. Késztermék termelési költségei
    Ezzel az elszámolással a 72. Késztermék termelési költségek számla lezárásra került, egyenlege nulla.
    17. A kiszámlázott szolgáltatások önköltségének elszámolása:Az előállítási költséget az 5. Költségnemek és a 7. Költségviselők számlára már nem kell elszámolni, hiszen azt a költségek elszámolásakor (2. pont) már megtette a vállalkozás.
    A kiszámlázott szolgáltatások önköltségének összegét a 75. "X" Szolgáltatás költségei számlára át kell vezetni, de az elszámolás időpontja lehet:
     vagy amikor a kiszámlázás megtörtént vagy az adott időszak végén, a zárlati teendőket megelőző lépésként e tényleges előállítási költség összegével megegyező összegben
     Itt az utóbbi megoldás kerül bemutatásra.T 591. Költségnemek átvezetési számlája
     K 75. "X" Szolgáltatás költségei
     18. A kiszámlázott szolgáltatás árbevételének elszámolása:T 311. Belföldi vevők
     K 91-92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
     K 467. Fizetendő ÁFA
     19. A ki nem számlázott szolgáltatások elszámolása:Miután a 75. "X" szolgáltatások számlára a kiszámlázott szolgáltatások önköltsége átvezetésre kerül, így e számla egyenlege a ki nem számlázott, azaz a be nem fejezett szolgáltatások értékét mutatja. Ennek megfelelően ezt el kell számolni záró befejezetlen termelésként.
     Elsődlegesen 5. számlaosztályban:T 2313. Szolgáltatások záró befejezetlen termelése
     K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
     Másodlagosan 6-7. számlaosztályokban:T 592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számlaK 75. "X" szolgáltatás költségei
     Ezzel az elszámolással a 75. "X" szolgáltatás termelési költségek számla lezárásra került, egyenlege nulla.
     20. Beruházások elszámolása:Amennyiben a beruházás nem került befejezésre, akkor kizárólag az és pontok kerülnek könyvelésre. Ha az üzembe helyezés is megtörtént, akkor valamennyi itt elszámolt tételt könyvelni szükséges.
     Elsődlegesen 5. számlaosztályban:T 161. Beruházások
     K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
     Másodlagosan 6-7. számlaosztályokban:T 593. Saját előállítású eszközök aktivált értéke átvezetési számlaK 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája
     Az elszámolást követően a 73. "A" Beruházás költségei számla tulajdonképpen lezárásra került, egyenlege nulla.
     Üzembe helyezés elszámolásaT 12-14. Ingatlanok
     K 161. Beruházások
     Saját beruházás általános forgalmi adójának elszámolása az üzembe helyezéssel egyidőbenT 466. Előzetesen felszámított ÁFA
     K 467. Fizetendő ÁFA
     21. Zárlati feladatok az eredménykimutatás összeállításához:Látható, hogy az előző elszámolásokat elvégezve a következő - a levezetésben érintett - eredményszámláknak van egyenlegük.
     Számlacsoport megnevezése
     Számlacsoport egyenlegének jellege
     51-53. Anyagjellegű ráfordítások
     Tartozik
     54-56. Személyi jellegű ráfordítások
     Tartozik
     57. Értékcsökkenési leírás
     Tartozik
     591. Költségnemek átvezetési számlája
     Követel
     592. Saját term. készletek áll. vált. átvez. szla
     Tartozik vagy Követel
     593. Saját előáll. eszk. akt. értéke átvez. szla
     Tartozik
     79. Tevékenys. költségeinek elszám. szla
     Tarozik vagy Követel
     581. Saját termelésű készletek állományvált.
     Tartozik vagy Követel
     582. Saját előállítású eszk. aktivált értéke
     Követel
     61. Javító-karbantartó üzemek költségei
     Tartozik
     62. Szolgáltatást végző üzemek költségei
     Tartozik
     63. Gépköltségek
     Tartozik
     66. Központi irányítás általános költségei
     Tartozik
     67. Értékesítési, forgalmazási költségek
     Tartozik
     68. Elkülönített egyéb általános költségek
     Tartozik
     69. Költséghelyek költségeinek átvezetése
     Nincs egyenlege
     86. Egyéb ráfordítás
     Tartozik
     91-92. Értékesítés nettó árbevétele
     Követel
     A zárásnál azt kell szem előtt tartani, hogy a vállalkozás összköltség típusú eredménykimutatást készít az időszak eredményéről. Az összköltség típusú eredménykimutatás készítésénél a költségnemek összegét át kell vezetni a ráfordítások közé a 8. számlaosztályba.
     Költségnemek zárása:T 59/51-53 Anyagjellegű ráfordítások átvezetési számlájaT 59/54-56 Személyi jellegű ráfordítások átvezetési számlájaT 59/57 Értékcsökkenési leírás átvezetési számlájaK 51-53. Anyagjellegű ráfordításokK 54-56. Személyi jellegű ráfordításokK 57. Értékcsökkenési leírás
     T 81. Anyagjellegű ráfordításokT 82. Személyi jellegű ráfordításokT 83. Értékcsökkenési leírás
     K 59/51-53 Anyagjellegű ráfordítások átvezetési számlájaK 59/54-56 Személyi jellegű ráfordítások átvezetési számlája
     K 59/57 Értékcsökkenési leírás átvezetési számlája
     T 493. Adózott eredmény elszámolási számla
     K 81. Anyagjellegű ráfordításokK 82. Személyi jellegű ráfordításokK 83. Értékcsökkenési leírás
     Állományváltozási számlák zárása:Ha az 581. számlának Tartozik egyenlege van:
     T 493. Adózott eredmény elszámolási számla

     K 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
     Ha az 581, 582 számláknak Követel egyenlege van:T 581. Saját termelésű készletek állományváltozásaT 582. Saját előállítású eszközök aktivált értékeK 493. Adózott eredmény elszámolási számla
     Ráfordítás számla zárása:T 493. Adózott eredmény elszámolási számla
     K 86. Egyéb ráfordítások
     Árbevétel számla zárása:T 91-92. Értékesítés nettó árbevételeK 493. Adózott eredmény elszámolási számla
     A fennmaradó számlák zárása:Mivel minden olyan számla lezárásra került, amelyek az összköltség típusú eredménykimutatásban szerepelnek, így a fennmaradó számláknak egymással szemben kell zárniuk.T 591. Költségnemek átvezetési számlájaT 592. Saját term. készletek állományváltozásának átvezetési számlájaT 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlájaK 61. Javító-karbantartó üzemek költségeiK 62. Szolgáltatást végző üzemek költségeiK 63. GépköltségekK 66. Központi irányítás általános költségeiK 67. Értékesítési, forgalmazási költségekK 68. Elkülönített egyéb általános költségekK 593. Saját előállítású eszközök aktivált értéke átvezetési számla
     Az 592. Saját term. készletek állományváltozásának átvezetési számla és a 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számla egyenlege lehet Tartozik jellegű is, így a záráskor:T 591. Költségnemek átvezetési számlájaK 61. Javító-karbantartó üzemek költségeiK 62. Szolgáltatást végző üzemek költségeiK 63. GépköltségekK 66. Központi irányítás általános költségeiK 67. Értékesítési, forgalmazási költségekK 68. Elkülönített egyéb általános költségekK 593. Saját előállítású eszközök aktivált értéke átvezetési számlaK 592. Saját term. készletek állományváltozásának átvezetési számlájaK 79. Tevékenységek költségeinek elszámolási számlája