Társasági adó elszámolása


Társasági adó elszámolása

Kontírozás:
Évközben fizetendő előleg:
T 461. Társasági adó és osztalékadó elszámolása
 K 384. Elszámolási betétszámla
Feltöltési kötelezettség (XII. 20.)T 461. Társasági adó és osztalékadó elszámolása
 K 384. Elszámolási betétszámla
Éves tárgyévi adófizetési kötelezettség (a bevallással egyező összegben):
T 891. Társasági adó K 461. Társasági adó és osztalékadó elszámolása
Az éves társasági adó és az előlegként befizetett különbözet adófizetési kötelezettség esetén:
T 461. Társasági adó és osztalékadó elszámolása K 384. Elszámolási betétszámla
Az éves társasági adó és az előlegként befizetett különbözet adó visszaigényléskor:
T 384. Elszámolási számla K 461. Társasági adó és osztalékadó elszámolása
Társasági adó túlfizetésekor a (T) jellegű társasági adó elszámolási számla átvezetése az egyéb követelések közé a mérlegkészítéskor (e gazdasági esemény könyvelése nem kötelező):
T 368. Egyéb követelések
 K 461. Társasági adó és osztalékadó elszámolása
Kapcsolódó tétel:Az eredmény számlák zárása:
T 493. Adózott eredmény K 891. Társasági adó
Gyakran előforduló hibák:
 Az adózás előtti eredményt módosító tételek helytelen megállapítása.
 
A kedvezmény számításánál a kedvezmény igénybevételének éve tévesen kerül megállapításra.
 A XII. 20-áig elvégzendő feltöltési kötelezettségnek nem tesznek eleget.