tárgyidőszakra járó kamat elszámolása


Adott kölcsönök után tárgyidőszakra járó kamat elszámolása

Kontírozás:
A legutolsó kamatfizetés időpontjától számítva az üzleti év fordulónapjáig terjedő időszakra az időarányos kamat elhatárolása:
T 3913. Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása
 K 9731. Tartósan adott kölcsön kapott (járó) kamata
 K 9741. Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat


Gyakran előforduló hibák:
 Az időbeli elhatárolásokról nem vezetnek pontos analitikát.
 Az elhatárolás feloldása a nyitást követően nem történik meg.
 Az időarányos kamat számítása nem pontos.


Bankszámlán lévő pénzeszközök után tárgyidőszakra járó kamat elszámolása

Könyvelési tételek:
A tárgyévi utolsó, illetve a következő évi első bankkivonat információi szerint az üzleti év fordulónapjáig terjedő időszakra az időarányos kamat elhatárolása:
T 3913. Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása
 K 9741. Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat
Gyakran előforduló hibák: 
 Az időbeli elhatárolásokról nem vezetnek pontos analitikát.
 Az elhatárolás feloldása a nyitást követően nem történik meg.


Kapott késedelmi kamat elszámolása fordulónap után

Könyvelési tételek: 
Az üzleti évhez kapcsolódóan kapott késedelmi kamatok összege akkor kerülhet elszámolásra, ha az a tárgyévhez vagy korábbi üzleti évekhez kapcsolódik, és a mérlegkészítés napjáig pénzügyileg rendeződött. Az elszámolás akkor jelent időbeli elhatárolást, ha a pénzügyi rendezésre a fordulónap és a mérlegkészítés között történt meg, és a fordulónappal lezárt évhez kapcsolódik.
T 3913. Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása
 K 9632. Kapott bírság, kötbér, fekbér, késedelmi kamat, kártérítés
Gyakran előforduló hibák: 
 Az időbeli elhatárolásokról nem vezetnek pontos analitikát.
 Az elhatárolás feloldása a nyitást követően nem történik meg.