Tartozások kötvény kibocsátásból


Tartozások kötvény kibocsátásból

Kontírozás:
A kibocsátott kötvény befolyt ellenértékének elszámolása, ha a kötvény névértéken került kibocsátásra:
T 385. Elkülönített betétszámla
 K 443. Tartozások kötvénykibocsátásból
Az üzleti év végén a tárgyidőszakot terhelő kamat elhatárolása:
T 872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
 K 482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Gyakran előforduló hibák:
A kamat elhatárolása és feloldása helytelen összegben kerül elszámolásra.