Passzív időbeli elhatárolás


Bevételek passzív időbeli elhatárolása

Kontírozás:
A tárgyévre elszámolt, lekönyvelt bevételekből a következő évre, évekre vonatkozó összegeket időbelileg el kell határolni:
T 9. Bevételek
 K 48. Passzív időbeli elhatárolások
Következő év elején az elhatárolást vissza kell vezetni:
T 48. Passzív időbeli elhatárolások
 K 9. Bevételek
Ha a következő üzleti évben kerül kibocsátásra olyan számla, amely a tárgyévben teljesítésre került, akkor a kibocsátott számla nem a tárgyévben, hanem a kibocsátás évében képezi a vevőanalitika részét.
Gyakran előforduló hibák:
 A lezárt időszak bevételei között a tárgyévre jutó olyan bevételeket mutatjuk ki, amelyekről bizonylat csak következő évben áll rendelkezésre (nem történik meg az időbeli elhatárolás).
 A fizetendő áfa is elhatárolásra kerül.


A költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás elszámolása

Kontírozás:
A költségek, ráfordítások ellentételezésére, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás nyilvántartásba vétele a bankkivonat alapján:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás
Kapott támogatás időbeli elhatárolása:
T 967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás
 K 481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
A kapott támogatáshoz kapcsolódó költségek, ráfordítások elszámolása:
T 51-57. Költségnem számlákT 8. Ráfordítások
 K 1-4. Mérlegszámlák
Az időbeli elhatárolás megszüntetése a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor, illetve a támogatási szerződésben, megállapodásban foglaltak teljesülésekor:
T 481. Bevétlek passzív időbeli elhatárolása
 K 967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás
Gyakran előforduló hibák:
 A kapott támogatás rendkívüli bevételként vagy eredménytartalék növekedéseként kerül elszámolásra.
 Nem történik meg az időbeli elhatárolás elszámolása, illetve a feloldása.
 A felhasználás nem megfelelően dokumentált.


  Az összevont árfolyamnyereség elhatárolása

  A külföldi pénzértékre szóló eszközöket és kötelezettségeket fordulónapra kell értékelni. A keletkezett árfolyamnyereségeket és veszteségeket össze kell vonni és amennyiben összevontan árfolyamnyereség keletkezik - az óvatosság elvéből adódóan - el kell határolni passzív időbeli elhatárolásként.

  Kontírozás:
  Az összevont árfolyamnyereség elszámolása:Ha a vállalkozás technikai számla nélkül oldja meg az év végi árfolyam különbözetek elszámolását, akkor az árfolyamveszteség és nyereség főkönyvi számlákat egymással szemben össze kell vezetni:
  T 9763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg fordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége
   K 8763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg fordulónapi értékelésének összevont árfolyamvesztesége


  Létezik egy másik megoldás is az elszámolásra, ha a vállalkozás technikai számlát alkalmazott az év végi árfolyamkülönbségek elszámolására:
  T 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
   K 9763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg fordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége


  Árfolyamnyereség elhatárolása:
  T 9763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg fordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége
   K 4813. Devizaeszközök és devizakötelezettségek mérleg fordulónapi értékelése árfolyamnyereségének elhatárolása


  Gyakran előforduló hibák:
   A passzív időbeli elhatárolás a nyitást követően feloldásra kerül, holott a számviteli törvény értelmében a következő időszaki árfolyamveszteségek ellentételezésére szüntethető meg.
   Az év végi értékeléskor a fordulónap és a mérlegkészítés közötti pénzügyi rendezés is figyelembevételre kerül.