Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek beszerzése


Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek beszerzése belföldről

Kontírozás:
A bekerülési értéket alkotó tételek elszámolása szállítói számla alapján:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 455. Beruházási szállítók
A beszerzéshez kapcsolódó levonható áfa könyvelése:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 455. Beruházási szállítók
A le nem vonható előzetesen felszámított áfa könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 455. Beruházási szállítók
Az üzembehelyezésig felmerült hitelkamat, kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, bankgarancia, biztosítási díj könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 384. Elszámolási betétszámla
 K 381. Pénztár
 K 479. Különféle rövidlejáratú kötelezettség
Hatósági díjak, adók, belföldi illetékek könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség
Megjegyzés: a bekerülési érték részét nem képező hatósági díjak, az illetékek egyéb szolgáltatás költségeként kerülnek elszámolásra.
A beruházásra adott előleg, valamint a beruházásra elkülönített pénzeszköz után kapott kamat meghatározott részének elszámolása:
T 384. Elszámolási betét
 K 161. Befejezetlen beruházások
Tárgyi eszközök üzembe helyezése, aktiválása az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján:
T 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
T 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
 K 161. Befejezetlen beruházások
Gyakran előforduló hibák:
 Hatósági díjak teljes egészében az egyéb szolgáltatás költségei között kerülnek elszámolásra.
 A hitel kamat teljes összegét a beszerzési ár részeként aktiválták, nemcsak az üzembehelyezésig felmerült hitelkamat összegéig.
 A beruházásra adott előleg, valamint a beruházásra elkülönített pénzeszköz után kapott kamat összegét nem csak a beruházás értékében figyelembe vett fizetett, fizetendő kamat mértékéig vették számításba.


Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek beszerzése külföldről

Kontírozás:
A bekerülési értéket alkotó tételek elszámolása a külföldi szállító számlája alapján:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 455. Beruházási szállítók
Import esetén a vámterhek, statisztikai illeték elszámolása a vámhatóság határozata alapján:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 465. Vám és pénzügyőrség elszámolási számla
Az import beszerzéshez kapcsolódó általános forgalmi adó könyvelése a vámhatóság határozata alapján:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 465. Vám és pénzügyőrség elszámolási számla
Az áfa pénzügyi rendezése után könyvelendő a visszaigénylés:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 368. Különféle egyéb követelések
A le nem vonható áfa könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K465. Vám és pénzügyőrség elszámolási számla
Az üzembehelyezésig felmerült hitelkamat, kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, bankgarancia, biztosítási díj könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 384. Elszámolási betétszámla
 K 381. Pénztár
 K 479. Különféle rövidlejáratú kötelezettség
Hatósági díjak, adók, belföldi illetékek könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség
Megjegyzés: a bekerülési érték részét nem képező hatósági díjak, az illetékek egyéb szolgáltatás költségeként kerülnek elszámolásra.
A beruházásra adott előleg, valamint a beruházásra elkülönített pénzeszköz után kapott kamat meghatározott részének elszámolása:
T 384. Elszámolási betét
 K 161. Befejezetlen beruházások
Tárgyi eszközök üzembe helyezése, aktiválása az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján:
T 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
T 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
 K 161. Befejezetlen beruházások
Gyakran előforduló hibák:
 A statisztikai illetéket eredmény terhére számolják el, pedig az a beszerzési ár része.
 Nem alkalmazzák az import áfa könyvelésénél a 368. különféle egyéb követelés számlát.
 Hatósági díjak teljes egészében az egyéb szolgáltatás költségei között kerülnek elszámolásra.
 A hitel kamat teljes összegét a beszerzési ár részeként aktiválták, nemcsak az üzembehelyezésig felmerült hitelkamat összegéig.
 5. A beruházásra adott előleg, valamint a beruházásra elkülönített pénzeszköz után kapott kamat összegét nem csak a beruházás értékében figyelembe vett fizetett, fizetendő kamat mértékéig vették számításba.