Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek Apportként átvett


Apportként átvett műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Kontírozás:
Az apportként kapott tárgyi eszköz állományba vétele a létesítő okiratban meghatározott értéken (apport lista szerint) az apport átvételekor:
T 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
T 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
 K 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek
Az alapító okirat szerinti jegyzett tőke nyilvántartásba vétele a cégbíróság határozata alapján:
T 325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
T 326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
T 327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
T 328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
T 332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
T 358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól
 K 411. Jegyzett tőke
Megjegyzés: A jegyzett, de még be nem fizetett tőke számla ilyen szintű bontására azért van szükség, mert a számviteli törvény a mérlegtételek bontásánál előtérbe helyezte a részesedési kapcsolatok elkülönített bemutatását.
A bejegyzéskor kapcsolódó tételként kell elszámolni:
T 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek
 K 325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
 K 326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
 K 327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
 K 328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
 K 332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 K 358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól
Gyakran előforduló hibák:
Nem a társasági szerződés szerinti értéken veszik nyilvántartásba a tárgyi eszközt.


Az áfa elszámolása az apportot átvevőnél

Az apport áfa-rendszerbeli kezelésének megváltozásával összefüggésben a 2005. január 1-jétől életbe lépett törvénymódosítás pontosítja az apport áfa- visszaigénylés szabályait. Bár az apport (termék nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként való átengedése) 2004. május 1-jétől ellenérték fejében létrejött értékesítésként kezelendő, az apportáló az apport fejében üzletrészt, részesedést kap, vagyis valójában „ellenérték megfizetés” nem történik.
Emiatt az apport, vagyis termék nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként való átengedése esetén a részesedés, üzletrész átengedése önmagában jogosít áfa-visszaigénylésre, és figyelmen kívül kell hagyni ebben az esetben az ellenérték megfizetését előíró szabályt.
Mivel az apport nem tekinthető ingyenes szolgáltatásnyújtásnak, ezért az apportáló már nem döntheti el, hogy az őt terhelő fizetendő általános forgalmi adót áthárítja-e vagy sem az apportot elfogadóra.
2004. május 1-jétől az apportba adott eszközökről nem bocsátható ki számlát helyettesítő okmány, mert az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítása szerint ez a bizonylattípus, önálló bizonylatként már nem létezik. Számlát kell kibocsátani a számlát helyettesítő okmány helyett. A számlán kell jelezni, hogy apport átadása került bizonylatolásra, illetve azt, hogy az áthárított adót az apportot befogadó köteles pénzügyileg rendezni.
Kontírozás:
Az apport általános forgalmi adó köteles, amennyiben az adó összege levonható és könyvelése a következő, az apportot átvevőnél:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettség
Megjegyzés: ebben az esetben az apportot fogadó az apportot átadónak megfizeti az áfát.
Ha az általános forgalmi adó nem vonható le, a le nem vonható (viselendő áfa) könyvelése a következő, az apportot átvevőnél:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettség
Gyakran előforduló hibák: 
 Nem az Áfa törvénynek megfelelően számítják az áfa alapját.
 Számlát helyettesítő okmányt állítanak ki apportba adott eszközökről.