Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékcsökkenése


Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése

Kontírozás:
Tárgyidőszaki terv szerinti értékcsökkenés elszámolása:
T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
 K 139 Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
 K 149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
Megjegyzés: Az 50.000 Ft alatti tárgyi eszközök azonnali költségkénti leírása tervszerinti értékcsökkenési leírásként számolható el.
Gyakran előforduló hibák:
 Az adóalap számításánál nem vették figyelembe a Társasági adótörvény szerinti amortizáció elszámolásának korlátait.
 A Számviteli politikában nem kerül meghatározásra a kisértékű tárgyi eszközök elszámolásával kapcsolatban a vállalkozás által választott értékhatár.


Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

Kontírozás:
A tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének elszámolása:
T 8664. Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése
 K 138 Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése
 K 148 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése
Abban az esetben, ha a tárgyi eszköz értéke nullára csökkent és a használatból kikerült, akkor a tárgyi eszközt az eszközállományból ki kell vezetni. Elszámolása a következő:
T 138 Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése
T 148 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése
 K 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
 K 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
T 139 Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
T 149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
 K 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
 K 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
A tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása:
T 138 Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése
T 148 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése
 K 9664. Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése
Megjegyzés: A tárgyi eszközök esetében terven felüli értékcsökkenés csak azoknál az eszközöknél írható vissza, amelyek a vállalkozás eszközállományában szerepelnek. Tehát az eszközállományból kivezetett tárgyi eszközöknél ez a gazdasági esemény nem értelmezhető.

Gyakran előforduló hibák:
 A tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenését nem egyéb ráfordításként, hanem költségként, illetve rendkívüli ráfordításként számolják el.
 A vállalkozásnál nem különítik el a tárgyi eszközöknél a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenést.
 A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegénél többet írtak vissza.
 A terven felüli értékcsökkenés visszaírása után a tárgyi eszközt magasabb értéken mutatják ki mint a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó érték.