Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékesítése


Műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

Kontírozás:
A) megoldási lehetőség
Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés kivezetése:
T 139 Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
T 149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
 K 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
 K 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Elszámolt terven felüli értékcsökkenés kivezetése:
T 138 Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése
T 148 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése
 K 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
 K 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Nettó érték kivezetése:
T 861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
 K 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
 K 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
B) megoldási lehetőség
A tárgyi eszközök (könyv szerinti értékének) kivezetésének másik módja a következő:
Bruttó érték kivezetése:
T 861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
 K 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
 K 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése:
T 139 Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
T 149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
 K 861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke

Terven felüli értékcsökkenés kivezetése:
T 138 Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése
T 148 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése
 K 861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke

Az értékhelyesbítés kivezetése:
T 417. Értékelési tartalék
 K 137. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése
 K 147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése

Eladási ár könyvelése számla alapján:
T 311. Belföldi követelések
 K 961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó

Gyakran előforduló hibák:
Az adóalap növelő és csökkentő tételnél nem veszik figyelembe a Társasági és osztalékadó törvény 7-8. § -át.