Munka juttatásának elszámolása


Munkaruházati termék juttatásának elszámolása

A munkaruházati termék természetbeni juttatásnak minősül, abban az esetben adómentes, ha a munkavállaló egészsége munkaruha használata nélkül veszélyeztetett, valamint ha a ruházat nagymértékű szennyeződésnek van kitéve.
Munkaruházati terméknek minősül többek között:
 egyenruha, formaruha, védőruha, munkaruha, valamint azok tartozékai,
 olyan öltözet és tartozékai, melyet a munkavállaló egészségének védelme, saját ruházatának megóvása céljából, a feladata ellátása közben visel, feltéve, hogy a körülményekből megállapíthatóan a munkaruházati termék használata nélkül a munkavállaló egészsége veszélyeztetett, illetve a saját ruházata nagymértékben szennyeződhet, vagy gyorsan elhasználódhat.
A gazdasági esemény kontírozása:
A munkaruházati termék beszerzés számla szerinti értékének megtérítése, ha a dolgozó saját maga vásárolja meg a munkaruházati terméket:
T 522. Személyi jellegű egyéb kifizetések
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 381. Pénztár

A munkaruházati termék beszerzés számla szerinti értékének elszámolása, ha a munkáltató vásárolja meg a munkaruházati terméket:
T 21-22. Anyagok
T466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 442. Belföldi szállítók

A munkaruházati termék kiadása a munkáltatónak:
T 522. Személyi jellegű egyéb kifizetések
 K 21-22. Anyagok


Gyakran előforduló hibák:
 Olyan munkaruházati termékről szóló számla került kifizetésre, amely nem minősül természetbeni juttatásnak és nem számolták el a kapcsolódó járulékokat és adókat. (pl. személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék, stb.)
 A munkaruházati termék kihordási idejét nem a tényleges elhasználódás mértékének megfelelően határozták meg.
A munkaruházati termék juttatásának elszámolása

Kontírozás:
A munkaruházati termék beszerzés számla szerinti értékének megtérítése, ha a dolgozó saját maga vásárolja meg a munkaruházati terméket:
T 559. Egyéb személyi jellegű kifizetések
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 381. Pénztár
A munkaruházati termék beszerzés számla szerinti értékének elszámolása, ha a munkáltató vásárolja meg a munkaruházati terméket:
T 21-22. Anyagok
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 545. Szállítók
A munkaruházati termék kiadása a munkavállalónak:
T 559. Egyéb személyi jellegű kifizetések
 K 21-22. Anyagok
Gyakran előforduló hibák:
 Olyan munkaruházati termékről szóló számla került kifizetésre, amely nem minősül természetbeni juttatásnak és nem számolták el a kapcsolódó járulékokat és adókat (például személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék, stb.).
 A munkaruházati termék kihordási idejét nem a tényleges elhasználódás mértékének megfelelően határozták meg.


A saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése

Kontírozás:
A saját gépjárművel történő munkába járás utazási költségtérítésének elszámolása:
T 551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések
 K 381. Pénztár
Gyakran előforduló hibák:
 A munkavállaló utazási költségtérítésre való jogosultságát helytelenül állapítják meg.
 A munkavállaló részére az előzetesen megállapított térítésnél magasabb összeg kerül kifizetésre.
 A utazási költségtérítésre jogosult munkavállalóknak nem fizetnek költségtérítést, vagy a meghatározott mértéknél alacsonyabb összeget.


A munkába járással kapcsolatos utazási bérlet árának megtérítése

Kontírozás:
A bérlettel kapcsolatos utazási költségtérítés elszámolása:
T 526. Utazási és kiküldetési költségek
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 381. Pénztár
Gyakran előforduló hibák:
 A munkavállaló utazási költségtérítésre való jogosultságát helytelenül állapítják meg.
 A munkavállaló részére az előzetesen megállapított térítésnél magasabb összeg kerül kifizetésre.
 A utazási költségtérítésre jogosult munkavállalóknak nem fizetnek költségtérítést, vagy a kormányrendelet által meghatározott mértéknél alacsonyabb összeget.