Kutatás-kísérleti fejlesztés aktivált értéké


Kutatás-kísérleti fejlesztés aktivált értékének nyitása


Kontírozás:A kutatás-kísérleti fejlesztés aktivált értéke január 1-jei bruttó értékének elszámolása:T 112. Kutatás-kísérleti fejlesztés aktivált értéke
 K 491. Nyitómérleg számla
Terv szerinti értékcsökkenés nyitóértékének elszámolása:T 491. Nyitómérleg számla
 K 1192. Kísérleti fejlesztés aktivált értékének terv szerinti értékcsökkenése
Terven felüli értékcsökkenés nyitóértékének elszámolása:T 491. Nyitómérleg számla
 K 1182. Kísérleti fejlesztés aktivált értékének terven felüli értékcsökkenése

Gyakran előforduló hibák:A nyitást nem bruttó módon végzik el, hanem a nettó értékkel nyitnak. Ez helytelen, bár a mérlegben valóban az eszköz nettó értéke szerepel, de a könyvelésben három számlát alkalmazunk, egy eszköz számlát és két eszközhelyesbítő számlát.


Megbízás alapján végeztetett kutatás-kísérleti fejlesztés számlázott értéke


A kutatás-kísérleti fejlesztés aktivált értéke beszerzési költségen (a megszerzésükért fizetett összeg) kerülnek kimutatásra, elszámolásra.
A Számviteli törvény előírásai szerint a kísérleti fejlesztés immateriális javak közötti szerepeltetése a vállalkozás döntésétől függ. Elszámolható a kísérleti fejlesztés értéke a tárgyidőszak költségek között is. Abban az esetben, ha a vállalkozás a kísérleti fejlesztés tételeinek aktiválása mellett dönt, akkor a kísérleti fejlesztés könyv szerinti (nettó) értékének megfelelő összeget az eredménytartalékból át kell vezetni a lekötött tartalékba.

Kontírozás:Kísérleti fejlesztés aktivált értéke számlázott vételárának elszámolása a számla szerinti összegben:T 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értékeT 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
A kísérleti fejlesztés aktivált értéke elszámolása a fizetett összegben a pénztárbizonylat alapján:T 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értékeT 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 381. Pénztár
Amennyiben az általános forgalmi adó nem igényelhető vissza az előző két esetben ennek könyvelése a következő:T 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
 K 4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
 K 381. Pénztár
A kísérleti fejlesztés év végi nettó értékének megfelelő lekötött tartalék elszámolása év végén:T 413. Eredménytartalék
 K 414. Lekötött tartalék
Gyakran előforduló hibák:
 A kísérleti fejlesztés aktivált értékének meghatározása során figyelembe veszik az alapkutatás és az alkalmazott kutatás értékét is.
 
A lekötött tartalékot nem számolják el év végén.