Kulturális járulék


Kulturális járulék

Kontírozás:
Kulturális járulék fizetési kötelezettség elszámolása:
T 867. Állami költségvetéssel elszámolt adók, illetékek
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség
Kulturális járulék pénzügyi rendezése:
T 464. Költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése
 K 384. Elszámolási betétszámla
Gyakran elõforduló hibák:
 Elmulasztják a tárgyévet követő év február l5-ig a bevallást benyújtani.
 A kötelezettség előírása elmarad.