Külföldi szállítói tartozás év végi értékelése


Külföldi szállítói tartozás év végi értékelése

Kontírozás:
A tárgyévben keletkezett árfolyamveszteség elszámolása:T 3. Árfolyam elszámolási (technikai) számla
 K 4542. Külföldi anyag- és áruszállítók
Összevont árfolyamveszteség elszámolása:T 8763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamvesztesége
 K 3. Árfolyam elszámolási (technikai) számla
Az év végi értékelés során keletkezett árfolyamnyereség elszámolása:T 4542. Külföldi anyag- és áruszállítók
 K 3. Árfolyam elszámolási (technikai) számla
Összevont árfolyamnyereség elszámolása:T 3. Árfolyam elszámolási (technikai) számla
 K 9763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége
Az év végi értékelésből adódó összevont árfolyamnyereség passzív időbeli elhatárolása:T 9763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége
 K 483. Halasztott bevételek
Gyakran előforduló hibák:
 A vállalkozás a számviteli politikájában nem rögzítette a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során általa alkalmazott árfolyamot.
 A külföldi pénzértékre szóló eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos értékelés nem a Számviteli törvény előírásainak megfelelően történt.
 
Az év végi értékelés során keletkezett összevont árfolyamnyereséget nem határolta el.