Közvetített szolgáltatások elszámolása


Közvetített szolgáltatások elszámolása folyamatos készletnyilvántartás esetén

Kontírozás:
A közvetített szolgáltatás bekerülési értékének elszámolása:
T 271. Közvetített szolgáltatások
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 4541. Belföldi szállítók
A közvetített szolgáltatások kiszámlázásakor az elszámolás:
T 815. Eladott szolgáltatások értéke (Összköltség típusú eredménykimutatás esetén)
T 813. Belföldön eladott szolgáltatások értéke (Forgalmi típusú eredménykimutatás esetén)
 K 271. Közvetített szolgáltatások
Az árbevétel elszámolása az értékesített szolgáltatás után:
T 311. Belföldi vevők
 K 91-92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
Gyakran előforduló hibák:
 Analitikus nyilvántartás pontatlan vezetése.
 Az adott gazdasági esemény helytelen minősítése közvetített szolgáltatásnak.