Közvetített szolgáltatások


Közvetített szolgáltatások elszámolása nem folyamatosan vezetett analitika esetében

Kontírozás:
Az igénybe vett szolgáltatások elszámolása a bejövő számla alapján:
Ebben az esetben valamennyi igénybe vett, a későbbiekben továbbszámlázott, közvetített szolgáltatás értéke azonnal költségként kerül elszámolásra, eladott (közvetített) szolgáltatások értékeként.
T 815. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 813. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
Értékesítés elszámolása
Közvetített szolgáltatás értékének elszámolása 
Nem igényel könyvelési teendőt, hiszen a beszerzés, az igénybe vétel pillanatában költségként került elszámolásra a közvetített szolgáltatás értéke.
Árbevétel elszámolása 
Ez az árbevétel természetesen tartalmazza a saját és a közvetített szolgáltatás értékét is.
T 311. Belföldi vevők
 K 91-92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
 K 467. Fizetendő áfa
A közvetített szolgáltatások év végi, azaz ki nem számlázott záróértékének elszámolása: 
T 271. Közvetített szolgáltatások
 K 815. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
 K 813. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
Amennyiben a vállalkozás nem folyamatosan vezeti a nyilvántartásait a közvetített szolgáltatásokról, akkor a szolgáltatás kiszámlázásakor, tehát az árbevétel elszámolásakor nincs könyvviteli teendője a közvetített szolgáltatások értékére, költségére vonatkozóan.
Az adott időszak végén, legkésőbb a beszámoló összeállítását megelőzően a közvetített szolgáltatásokat leltározni kell, azaz a ki nem számlázott szolgáltatások költségként elszámolt értékét vissza kell vételezni a készletek közé, a közvetített szolgáltatások készlet számlájára.
A záróérték meghatározása, a leltározás egyeztetéssel történik. Ki kell gyűjteni azokat a teljesítményeket, amelyek még nem kerültek kiszámlázásra és hozzá kell rendelni a megfelelő közvetített szolgáltatásokat. Ezen kigyűjtött közvetített szolgáltatások értéke kerül kimutatásra készletként.
Gyakran előforduló hibák 
 A leltározás pontatlanul történik meg, a zárókészlet értékének megállapítása helytelen.
 Nem megfelelően alátámasztott bizonylatokkal az elszámolás.
 A közvetített szolgáltatás és az alvállalkozói teljesítmények fogalmának azonosítása.