Kompenzálás


Kompenzálás

Kontírozás:
A kompenzálás során azok a vállalkozások, amelyek egymással kölcsönös vevői-szállítói kapcsolatban állnak, szerződés alapján az egymással szemben fennálló kötelezettséget és követelést összevezetik, így egyenlítik ki a tartozást.
Vevőkövetelés kivezetése:
T 479. Különféle rövid lejáratú kötelezettségek
 K 311. Belföldi követelések
Szállítói kötelezettség kivezetése:
T 4541. Belföldi szállítók
 K 479. Különféle rövid lejáratú kötelezettségek
Gyakran előforduló hibák:
 Nem megfelelően dokumentált az elszámolás.
 A fennmaradó követelés, kötelezettség pénzügyi rendezéséről nem szabad megfeledkezni.


Kompenzálás elszámolása devizában fennálló követelések - kötelezettségek esetén

Kontírozás:
Devizára szóló követelés elszámolása a vállalkozás által választott árfolyamon:A választott árfolyam jellemzően az MNB hivatalos, közzétett devizaárfolyama vagy egy választott kereskedelmi bank középárfolyama. Az árfolyamot a teljesítés napjára vonatkozóan kell megállapítani.T 317. Külföldi követelések devizában
 K 93-94. Export értékesítés árbevétele
A devizára szóló kötelezettség elszámolása a teljesítéskor érvényes választott árfolyamon:T 161. BeruházásokT 2. Készletek
 K 454. Szállítók
A kompenzálási megállapodás alapján a követelés és a kötelezettség összevezetése:Ha a követelés és a kötelezettség forintösszege nem egyezik meg, akkor értelemszerűen a követelés és a kötelezettség közül az alacsonyabb összegű kerül teljes egészében megszüntetésre. Az eltérés vizsgálatánál figyelni kell arra, hogy a forintérték eltérését két tényező okozhatja: a devizaösszegek eltérés, illetve a bekerülési árfolyamok különbözősége.
A követelés és a kötelezettség közül az alacsonyabb forintösszeg szerinti érték összevezetése:T 454. Szállítók
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
(technikai jellegű számla ebben az esetben)T 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 K 317. Külföldi követelések devizában
Ha a követelés és a kötelezettség devizaösszege egyező, de a követelés bekerülési árfolyama alacsonyabb volt a kötelezettség bekerülési árfolyamánál, akkor a követelés összegét kell a kötelezettséggel szemben összevezetni, majd a kötelezettségekkel szemben árfolyamnyereséget kell elszámolni:T 454. Szállítók
 K 976. Devizában fennálló eszközök és kötelezettségek árfolyamnyeresége
Ha a követelés és a kötelezettség devizaösszege egyező, de a követelés bekerülési árfolyama magasabb volt a kötelezettség bekerülési árfolyamánál, akkor a kötelezettség összegét kell a követeléssel szemben összevezetni, majd a követelésekkel szemben árfolyamveszteséget kell elszámolni:T 876. Devizában fennálló eszközök és kötelezettségek árfolyamvesztesége
 K 317. Külföldi követelések devizában
Ha a követelés és a kötelezettség devizaösszege nem egyezik meg, akkor a kettő közül az alacsonyabb devizaösszeg kerül teljes egészében megszüntetésre. Ezt követően az árfolyamkülönbséget az eltérő bekerülési árfolyamok miatt szintén el kell számolni.
Gyakran előforduló hibák:
 A kompenzálás nincs megfelelő megállapodással alátámasztva.
 A követelések és kötelezettségek bekerülési árfolyama helytelen.
 Az összevezetést követően az árfolyamkülönbség nem kerül elszámolásra.
 Az elszámolás ugyanúgy kerül értelmezésre, mint a barter. Ez nem helyes, hiszen a barter szerződés lényege, hogy az áruért cserébe a másik vállalkozás szintén árut ad, de az ügylet pénzmozgással nem jár.