Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás elszámolása

A költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás elszámolása

Kontírozás:
A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás nyilvántartásba vétele a bankkivonat alapján:T 384. Elszámolási betétszámla
 K 967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás
Kapott támogatás időbeli elhatárolása:
T 967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás
 K 483. Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása
A kapott támogatáshoz kapcsolódó költségek, ráfordítások elszámolása:
T 51-57. Költségnem számlákT 8. Ráfordítások
 K 1-4. Mérlegszámlák
Az időbeli elhatárolás megszüntetése a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor, illetve a támogatási szerződésben, megállapodásban foglaltak teljesülésekor:
T 48. Passzív időbeli elhatárolások
 K 967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás
Gyakran előforduló hibák:
 A kapott támogatás rendkívüli bevételként vagy eredménytartalék növekedéseként kerül elszámolásra.
 Nem történik meg az időbeli elhatárolás elszámolása, illetve a feloldása.
 A felhasználás nem megfelelően dokumentált.