kísérleti fejlesztés aktivált értékének értékcsökkenése


Kísérleti fejlesztés aktivált értéke terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása


Kontírozás:A vállalkozó az értékcsökkenés számításának módját saját maga határozza meg a Számviteli törvény által meghatározott keretek között a számviteli politikáján belül az amortizációs politikában rögzítettek szerint:T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
 K 1192. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke terv szerinti értékcsökkenése
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása miatt feloldott lekötött tartalék elszámolása év végén:T 414. Lekötött tartalék
 K 413. Eredménytartalék
Gyakran előforduló hibák:
A kísérleti fejlesztés aktivált értékével kapcsolatban nem megfelelő összeg kerül lekötésre a lekötött tartalékba.


A kísérleti fejlesztés aktivált értékének terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

Kontírozás:A kísérleti fejlesztés aktivált értéke terven felüli értékcsökkenésének elszámolása:T 8663. Immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenése
 K 1182. A kísérleti fejlesztés aktivált értéke terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
Abban az esetben, ha a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet megszüntetik, illetve eredménytelen lesz, akkor a kísérleti fejlesztés aktivált értékét az eszközállományból ki kell vezetni. Elszámolása a következő:T 1182. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírásaT 1192. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke terv szerinti értékcsökkenése
 K 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
A terven felüli értékcsökkenés elszámolása miatt feloldott lekötött tartalék elszámolása:T 414. Lekötött tartalék
 K 413. Eredménytartalék
A kísérleti fejlesztés aktivált értéke terven felüli értékcsökkenésének visszaírása:T 1182. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 K 9663. Immateriális javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése
Megjegyzés: A kísérleti fejlesztés aktivált értéke esetében terven felüli értékcsökkenés csak azoknál az eszközöknél írható vissza, amelyek a vállalkozás eszközállományában szerepelnek. Tehát a megszüntetett, az eredménytelen és ezért az eszközállományból kivezetett kísérleti fejlesztés aktivált értékénél ez a gazdasági esemény nem értelmezhető.
A terven felüli értékcsökkenés visszaírása miatt képzett lekötött tartalék elszámolása:T 413. Eredménytartalék
 K 414. Lekötött tartalék
Gyakran előforduló hibák:
 A kísérleti fejlesztés aktivált értéke terven felüli értékcsökkenését nem egyéb ráfordításként, hanem költségként, illetve rendkívüli ráfordításként számolják el.
 A vállalkozásnál nem különítik el a kísérleti fejlesztés aktivált értékénél a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenést.
 A korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegénél többet írtak vissza.
 A terven felüli értékcsökkenés visszaírása után a kísérleti fejlesztés aktivált értékét magasabb értéken mutatják ki, mint a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó érték.
 A lekötött tartalék értékét nem módosítják.