Jegyzett tőke emelése dolgozói üzletrész, részvény kibocsátásával


Jegyzett tőke emelése dolgozói üzletrész, részvény kibocsátásával

Kontírozás: 
Az ingyenesen átadott részvények, üzletrészek esetében névértéken, a kedvezményesen átadott részvények, üzletrészek esetében a névérték és a térített összeg különbségének összegén kell a tőketartalék csökkenését elszámolni.
T 412. Tőketartalék
 K 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke
Kedvezményesen átadott részvények, üzletrészek névértékéből a dolgozók által megtérített összeg elszámolása:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke
Cégbírósági bejegyzéskor a tőkeemelés elszámolása:
T 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke
 K 411. Jegyzett tőke
Gyakran előforduló hibák: 
 A tőkenövekedés elszámolása a cégbejegyzést megelőzően megtörténik.
 Az üzletrészek, részvények könyvét nem precízen vezetik: a tagok, tulajdonosok adatainak, részesedésének aránya nem pontosan nyilvántartott, a változásokat nem időben rögzítik.
 Az átadott üzletrészek, részvények elszámolása nem a tőketartalékkal szemben történik meg, hanem eredményszámlával, ráfordításokkal szemben.
 A tőketartalék egyenlege negatívvá válik az elszámolás hatására.