Jegyzett tőke emelése


A jegyzett tőke emelése külső tőke bevonásával

Kontírozás:
Az alapítók, tagok által befizetett pénzbetétek és rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli betétek (apport) elszámolása:
T 38. Pénzeszközök
T 1-3. Eszközök
 K 479. Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Az apport áfa elszámolása:
Megfizetése az apportot átadó felé, ha mindkét fél áfa alany és az eszköz áfa körbe tartozik és az áfa levonható, visszaigényelhető:
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 479. Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Elszámolása, ha az apportot átadó nem tart igényt az áfa megfizetésére:
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 989. Egyéb rendkívüli bevétel
A jegyzett tőke elszámolása a cégbírósági bejegyzés időpontjával egyezően:
T 479. Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 K 325-328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke kapcsolt vállalkozástól
 K 332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
T 325-328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke kapcsolt vállalkozástól
T 332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 K 411. Jegyzett tőke
A jegyzett, de be nem fizetett főkönyvi számlán való átvezetés nem feltétlenül szükséges, ha a pénzbeli betétek is teljes mértékben befizetésre kerültek a bejegyzésig. Amennyiben ez nem történt meg, - hiszen erre az alapítóknak törvényben biztosított lehetőségük van - akkor mindenképpen alkalmazni kell ezt a számlát. A pénzbetétek befizetésével a számla egyenlege megszűnik:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 325-328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke kapcsolt vállalkozástól
 K 332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
Részvénytársaságok esetében a részvények névértéke és kibocsátási (jegyzési) árfolyama közötti pozitív különbözet, az ázsió elszámolása:
T 325-328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke kapcsolt vállalkozástól
T 332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 K 412. Tőketartalék
Gyakran előforduló hibák:
 Az apport átvételének elszámolása nem társasági szerződés szerinti értéken történik.
 Az apport utáni áfát nem a társasági szerződés szerinti érték után számítják.
 A pénzeszközök és a nem pénzbeli betétek elszámolása nem megfelelően bizonylatolt.


Jegyzett tőke emelése részvények ellenében elengedett hitelekből

Kontírozás:
Jegyzett tőke növekedésének elszámolása a cégbírósági bejegyzéskor:
T 412. TőketartalékT 413. Eredménytartalék
 K 411. jegyzett tőke
Elengedett hitelek elszámolása a cégbírósági bejegyzéskor:
T 44. Hosszú lejáratú kötelezettségek
 K 98. Rendkívüli bevételek
Gyakran előforduló hibák:
 Nem a cégbírósági bejegyzéssel egyidőben történik meg a hiteltartozás csökkenésének elszámolása, hanem a tartozás elengedéséről szóló megállapodás aláírásának időpontjával.
 Nem veszik figyelembe a vállalkozások a Számviteli törvény azon előírását, amely szerint a tőketartalék egyenlege nem lehet negatív. Ha a tőketartalék negatívvá válna, akkor az eredménytartalékot kell felhasználni a tőkeemelés elszámolására.