Jegyzett Tőkeleszállítás tőke kivonással


Tőkeleszállítás tőke kivonással

Kontírozás:
A Számviteli törvény szerint a jegyzett tőkének tőkekivonással történő leszállításakor a bevont részvények, üzletrészek, vagyoni betétek ellenében átadott vásárolt és saját termelésű készleteket - áfát nem tartalmazó - számlázott, a létesítő okíratban, annak módosításában, illetve az arra jogosult testület határozatában rögzített összeget értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni.
A tőke leszállítás és az alapítókkal szembeni kötelezettség elszámolása a cégbírósági bejegyzéssel egyidőben névértéken:
T 411. Jegyzett tőke
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Az átadott vásárolt vagy saját termelésű készlet kivezetése könyv szerinti értékben:
T 814. Eladott áruk beszerzési értéke
T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 K 2. Készletek
Az ellenérték elszámolása a létesítő okíratban, annak módosításában, illetve az arra jogosult testület határozatában rögzített összegben:
T 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 K 91-92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Az átadott eszközök értékének és a névérték különbségének elszámolása, ha az átadott eszközök értéke magasabb a névértéknél:
T 412. Tőketartalék
T 413. Eredménytartalék
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Gyakran előforduló hibák:
Az ellenérték elszámolása a létesítő okíratban, annak módosításában, illetve az arra jogosult testület határozatában rögzített összegben nem árbevételként történik meg.