Használatba nem vett készlet átminősítése tárgyi eszközzé


Használatba nem vett készlet átminősítése tárgyi eszközzé

Kontírozás:
A készlet beszerzése, illetve a bekerülési értéket alkotó tételek elszámolása a szállítói számlák alapján:
T 26. Kereskedelmi áruk
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
Ha az áfa nem levonható:
T 26. Kereskedelmi áruk
 K 4541. Belföldi szállítók
A készletek átvezetése bekerülési értéken a tárgyi eszközök (beruházás) közé:
T 161. Beruházások
 K 26. Kereskedelmi áruk
Aktiválás:
T 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
 K 161. Beruházások
Gyakran elkövetett hibák:
A bekerülési érték helytelen megállapítása: nem kerülnek elszámolásra azok a tételek, amelyek a tárgyi eszközök bekerülési értékének része, de a készletek esetében nem lehetnek a bekerülési értéknek részei.


Használatba nem vett készlet átminősítése tárgyi eszközzé

Kontírozás:
A készlet beszerzése, illetve a bekerülési értéket alkotó tételek elszámolása a szállítói számlák alapján:
T 21. Anyagok
T 26. Kereskedelmi áruk
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
Ha az áfa nem levonható:
T 21. Anyagok
T 26. Kereskedelmi áruk
 K 4541. Belföldi szállítók
A készletek átvezetése bekerülési értéken a tárgyi eszközök (beruházás) közé:
T 161. Beruházások
 K 21. Anyagok
 K 26. Kereskedelmi áruk
Gyakran elkövetett hibák:
A bekerülési érték helytelen megállapítása: nem kerülnek elszámolásra azok a tételek, amelyek a tárgyi eszközök bekerülési értékének része, de a készletek esetében nem lehetnek a bekerülési értéknek részei.


Használatba vett készletek átsorolása a műszaki és egyéb berendezések, felszerelések közé

Kontírozás:
Anyagköltség visszavezetése:
T 21-22. Anyagok
 K 51. Anyagköltség
Bekerülési érték elszámolása tárgyi eszközként:
T 161. Beruházások
 K 21-22. Anyagok
T 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
T 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
 K 161. Beruházások
Az értékcsökkenés elszámolása a használatba vételtől számítva:
T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
 K 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékcsökkenése
 K 149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Gyakran előforduló hibák:
Nem a tényleges használatba vételtől számítják az értékcsökkenést, hanem az átminősítés időpontjától.