Használatba nem vett ingatlan átsorolása


Használatba nem vett ingatlan átsorolása forgóeszközzé

Kontírozás:
Az ingatlan beszerzése, illetve a bekerülési értéket alkotó tételek elszámolása a szállítói számlák alapján:
T 161. Beruházások
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 455. Beruházási szállítók
Ha az áfa nem levonható:
T 161. Beruházások
 K 455. Beruházási szállítók
A tárgyi eszköz (beruházás) átvezetése bekerülési értéken a készletek közé:
T 267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk
 K 161. Beruházások
Gyakran elkövetett hibák:
A bekerülési érték helytelen megállapítása: olyan tételek is elszámolásra kerülnek az ingatlan bekerülési értékében, amelyek a készletek esetében nem lehetnek részei a bekerülési értéknek.


Használatba vett ingatlanok átsorolása a készletek közé

Kontírozás:
Az elszámolt érték csökkenés kivezetése:
T 129. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
 K 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
Bruttó érték kivezetése:
T 26. Kereskedelmi áruk
 K 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Kapcsolódó gazdasági esemény
Értékesítéskor az ELÁBÉ elszámolása:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás esetén)
T 812. Belföldi értékesítés ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás esetén)
 K 26. Kereskedelmi áruk
Értékesítéskor árbevétel elszámolása:
T 311. Belföldi vevők
 K 91-92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
 K 467. Fizetendő áfa
Gyakran előforduló hibák:
A tárgyévet megelőző év(ek)ben elszámolásra kerülő értékcsökkenés nem kerül visszavezetésre.