Használatba nem vett tárgyi eszköz átsorolása forgóeszközzé


Használatba nem vett tárgyi eszköz átsorolása forgóeszközzé

Kontírozás:
A tárgyi eszköz beszerzése, illetve a bekerülési értéket alkotó tételek elszámolása a szállítói számlák alapján:
T 161. Beruházások
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 455. Beruházási szállítók
Ha az áfa nem levonható:
T 161. Beruházások
 K 455. Beruházási szállítók
A tárgyi eszköz (beruházás) átvezetése bekerülési értéken a készletek közé:
T 226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
T 267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk
 K 161. Beruházások
Gyakran elkövetett hibák:
A bekerülési érték helytelen megállapítása: olyan tételek is elszámolásra kerülnek, amelyek a készletek esetében nem lehetnek részei a bekerülési értéknek.


Használatba vett műszaki és egyéb berendezések, felszerelések átsorolása a készletek közé

Kontírozás
Az elszámolt értékcsökkenés kivezetése:
T 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékcsökkenése
T 149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
 K 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
Bruttó érték kivezetése:
T 21-22. Anyagok
 K 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
 K 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Anyagköltség elszámolása:
T 51. Anyagköltség
 K 21-22. Anyagok
Gyakran előforduló hibák:
A tárgyévet megelőző év(ek)ben elszámolásra kerülő értékcsökkenés nem kerül visszavezetésre.