HACCP bevezetésének elszámolása


HACCP bevezetésének elszámolása

Kontírozás:
A HACCP rendszer bevezetése során felmerült költségek elszámolása az 5. számlaosztály megfelelő számláin:
T 5. Költségnemek
 K 1-4. Eszközök, Források
Ha a megvalósításban külső szervezet, szakértő is részt vesz, a költségek elszámolása mellett megjelenik az általános forgalmi adó elszámolása is (A saját tevékenységben megvalósuló bevezetés költségeihez természetesen áfa nem kapcsolódik.):
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 454. Belföldi szállítok
Amennyiben a vállalkozás a költségek aktiválása mellett döntött, az alapítás – átszervezés aktivált értékének kimutatása a felmerült költségekkel azonos összegben:
T 111. Alapítás – átszervezés aktivált értéke
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
A kapcsolódó lekötött tartalék képzése az eredménytartalék terhére az alapítás-átszervezés aktivált értékével azonos összegben:
T 413. Eredménytartalék
 K 414. Lekötött tartalék
A HACCP rendszer bevezetéséhez kapott vissza nem térítendő támogatás elszámolása a rendkívüli bevételek között a pénzügyi teljesítéssel egyidőben:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 989. Egyéb rendkívüli bevételek
A rendkívüli bevétel elhatárolása és kimutatása a passzív időbeli elhatárolások között:
T 989. Egyéb rendkívüli bevételek
 K 483. Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása
Az alapítás – átszervezés aktivált értékének elszámolása terv szerinti értékcsökkenési leírásként:
T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
 K 1191. Alapítás – átszervezés aktivált értékének terv szerinti értékcsökkenése
Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegével megegyező összegű lekötött tartalék feloldása:
T 414. Lekötött tartalék
 K 413. Eredménytartalék
Az elhatárolt halasztott bevételből a terv szerinti értékcsökkenéssel arányos rész feloldása:
T 483. Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása
 K 989. Egyéb rendkívüli bevételek
Gyakran előforduló hibák: 
 Az aktivált alapítás-átszervezés aktivált értéke után nem képeznek lekötött tartalékot.
 A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás nem a rendkívüli bevételek között kerül elszámolásra halasztott bevételként.
 Az amortizáció során nem veszik figyelembe a törvény által meghatározott időkorlátot.