Göngyöleg


Betétdíjas göngyöleg kiszámlázása

Kontírozás:
Az értékesített saját göngyöleg betétdíjas árának elszámolása:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 281. Saját göngyölegek
A saját göngyöleg értékesítésére jutó árkülönbözet elszámolása:
T 288. Saját göngyölegek árkülönbözete
 K 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
 K 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
A saját göngyöleg betétdíjas árának kiszámlázása belföldi vevő részére:
T 311. Belföldi vevők
 K 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
A saját göngyölegértékesítéshez kapcsolódó általános forgalmi adó:
T 311. Belföldi vevők
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
Gyakran előforduló hibák:
 A göngyöleg árkülönbözetének elszámolása nem történik meg vagy K jellegét figyelmen kívül hagyva nem pontosan kerül elszámolásra.
 Az ELÁBÉ nem a 8. számlaosztályba, hanem az 5. számlaosztályba kerül elszámolásra.


Vevő által visszaküldött göngyöleg

Kontírozás:
T 911. Értékesítés nettó árbevétele
T 467. Fizetendő áfa
 K 311. Belföldi követelések
A visszaküldött göngyöleg nyilvántartásba vétele betétdíjas áron:
T 281. Saját göngyölegek
 K 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
 K 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
A göngyöleg árkülönbözetének elszámolása:
T 814. ELÁBÉ (összköltség típusú eredménykimutatás szerint)
T 812. Belföldön ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
T 832. Export ELÁBÉ (forgalmi típusú eredménykimutatás szerint)
 K 288. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete
Gyakran előforduló hibák:
 A fizetendő áfa összegének csökkentése helyett a visszaigényelhető áfa összegének növelése a visszáru áfa-tartalmával.
 Az ELÁBÉ korrigálását nem a 8. számlaosztályba számolják el a vállalkozások, hanem az 5. szálaosztályba.
 Az analitika és a főkönyv nem egyezik.


Saját göngyölegek selejtezése

Az árukészletet selejtezni kell akkor, ha oly mértékben megrongálódik, feleslegessé válik, az előírásoknak vagy eredeti rendeltetésének nem felel meg, értékesítése kétségessé válik, hogy az árukészletnek nem állapítható meg piaci értéke, így a könyvekből ki kell vezetni.
Kontírozás:
Folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartás esetén, ha a vállalkozás betétdíjas áron tartja nyilván saját göngyölegeit:
 A selejtezett árukészlet elszámolása fogyasztói áron:
T 8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
 K 281. Saját göngyölegek betétdíjas áron
 A selejtre jutó árkülönbözet elszámolása:
A saját göngyölegek árkülönbözete Követel jellegű, azaz a készlet tényleges beszerzési ára alacsonyabb a betétdíjas árnál:
T 288. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete
 K 8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
Gyakran előforduló hibák:
 A göngyöleg selejtezése ELÁBÉ-ként kerül elszámolásra, nem egyéb ráfordításként.
 A selejtezésre jutó árkülönbözet nem kerül elszámolásra.
 A selejtezés nem megfelelően dokumentált.
 A selejtezés mértékétől függően megkülönböztetésre kerül a szokásos és a rendkívüli mértékű selejt. A hatályos Számviteli törvény szerint e megkülönböztetés nem indokolt, bármilyen mértékű, illetve bármekkora értékű a selejtezés, azt egyéb ráfordításként kell elszámolni. A kiegészítő mellékletben utalhat arra a vállalkozás, hogy a forgalom, a vállalkozási nagyság, stb. szempontjából a selejtezés mértéke "elfogadható" vagy sem. Javasolt a selejtezés indokát is megnevezni a kiegészítő mellékletben.


Idegen göngyölegek beszerzése és visszaküldése a szállítónak

Kontírozás:
A beérkezett göngyölegek elszámolása a számlán feltüntetett áron:
T 282. Idegen göngyölegek
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
A belföldi szállítóknak visszaküldött göngyöleg kivezetése a nyilvántartásból:
T 4541. Belföldi szállítók
 K 282. Idegen göngyölegek
 K 466. Előzetesen felszámított áfa
Gyakran előforduló hibák:
A göngyölegbeszerzés, visszaküldés áfával növelt összegével nem kerül módosításra a szállítóanalitika.


Saját göngyöleg beszerzése

Kontírozás:
A betétdíjas göngyölegek nyilvántartásba vétele elszámolóáron (betétdíjas áron):
T 281. Saját göngyölegek
 K 288. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete
A vásárolt göngyöleg beszerzési árának könyvelése:
T 288. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
A bekerülési értékhez kapcsolódó egyéb költségek elszámolása:
T 288. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete
 K 4541. Belföldi szállítók
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 K 381. Pénztár
Az előzetesen felszámított áfa elszámolása:
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 4541. Belföldi szállítók
Gyakran előforduló hibák:
 A göngyöleg raktárra vétele nem betétdíjas áron történik.
 A bekerülési érték helytelen meghatározása.


Betétdíjas (saját) göngyöleg előállítása

Kontírozás:
A göngyöleg előállításával kapcsolatosan felmerült költségek elszámolása feladás alapján:
T 51-57. Költségnemek
 K 1-4. Eszköz- és forrás számlák
Saját göngyöleg készletre vétele betétdíjas áron:
T 281. Saját göngyölegek
 K 288. Saját göngyölegek árkülönbözete
Saját teljesítmény elszámolása kalkuláció alapján a tényleges előállítási költségen:
T 288. Saját göngyölegek árkülönbözete
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Gyakran előforduló hibák:
 A kalkulációk pontatlansága.
 Az árkülönbözet nem megfelelő nyilvántartása.
 A nyilvántartásba vétel a saját termelésű készletek aktivált értéke számlán történik.