Gazdasági társaságok tulajdonosánál a pótbefizetések elszámolása


Gazdasági társaságok tulajdonosánál a pótbefizetések elszámolása

Kontírozás:Amennyiben egy vállalkozás veszteségesen működik, a vállalkozás tulajdonosai - amelyek szintén gazdasági társaságok - a veszteség fedezetére pótbefizetést hajthatnak végre.
A gazdasági társaságok tulajdonosánál a pótbefizetések összege:T 413. Eredménytartalék K 384. Elszámolási betétszámla
A gazdasági társaságtól a veszteség kigazdálkodását követően a tulajdonos - a tulajdonos szintén gazdasági társaság - részére visszafizetett összeg elszámolása:T 384. Elszámolási betétszámla K 413. Eredménytartalék
A gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) az illetékes testület által a veszteség fedezetére megszavazott, de az üzleti év mérleg fordulónapjáig még nem teljesített fizetendő pótbefizetés összegét az eredménytartalékból le kell kötni és a lekötött tartalék mérlegsorba kell átvezetni. Az elszámolásra azért van szükség, hogy a veszteség fedezetére "félretett" összeg ne számítson bele az osztalékfizetésre rendelkezésre álló eredménybe.T 413. Eredménytartalék K 414. Lekötött tartalék
Gyakran előforduló hibák
 
A pótbefizetésre vonatkozó szabályok nem pontos ismerete: csak akkor lehet kötelezni a tulajdonost pótbefizetésre, ha a társasági szerződésben, alapító okiratban a pótbefizetés előírására és feltételeinek meghatározására írásban hivatkozás történik. Ebben az esetben a taggyűlés megszavazhatja a veszteség fedezésére a pótbefizetést.
 
Nem az eredménytartalékkal szemben kerül elszámolásra a tulajdonosok által befizetett, illetve visszakapott pótbefizetés.
 
A társasági szerződés nem rendelkezik pontosan a pótbefizetés feltételeiről: a törzsbetétek arányában történik-e befizetés vagy sem, a törzsbetétek teljes összegének befizetése előtt előírható-e a pótbefizetés vagy sem.


Pótbefizetések elszámolása a gazdasági társaságnál

A Számviteli törvény szerint lekötött tartalékként kell elszámolni a gazdasági társaságnál a veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés összegét a pótbefizetés visszafizetéséig.
Kontírozás:A kapott pótbefizetés elszámolása a banki jóváírási értesítés alapján:T 384. Elszámolási betétszámla K 4143. Lekötött tartalék pótbefizetésekből
A kapott pótbefizetés visszafizetésének elszámolása a banki terhelési értesítés alapján:T 4143. Lekötött tartalék pótbefizetésekből K 384. Elszámolási betétszámla
Gyakran előforduló hibák:Az eredménytartalék javára, illetve terhére történik az elszámolás.