Gazdasági társaságba nem pénzbeli betétként bevitt (apportként) műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek


Gazdasági társaságba nem pénzbeli betétként bevitt (apportként) műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Kontírozás:
Bruttó érték kivezetése
T 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 K 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
 K 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése:
T 139 Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
T 149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
 K 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke

Terven felüli értékcsökkenés kivezetése:
T 138 Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése
T 148 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése
 K 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke

A tárgyi eszközök értékhelyesbítésének kivezetése:
T 417. Értékelési tartalék
 K 137. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése
 K 147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése

Tárgyi eszköz létesítő okirat és annak módosítása szerinti értékének elszámolása az apport bevitelkor:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke

A cégbírósági végzés alapján:
T 17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részesedések)
 K 368. Különféle egyéb követelések

Gyakran előforduló hibák:
 Az apporttal kapcsolatosan figyelmen kívül hagyják az Áfa törvényben meghatározottak szerinti adófizetési kötelezettséget.
 A részesedés elszámolása az apport átvételekor történik, nem a cégbejegyzéssel egyidőben.


Az áfa elszámolása az apportba átadónál

Kontírozás:
Általános forgalmi adó elszámolása, ha az apportot fogadó az áfát megtéríti az átadónak:
T 368. Különféle egyéb követelések
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
Ha az apportot fogadó az áfát nem téríti meg az átadónak, akkor a számlaösszefüggés a következő:
T 881. Társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
Gyakran előforduló hibák: 
 Nem az Áfa törvénynek megfelelően történik az apport áfa alapjának meghatározása.