Értékpapír vásárlása


Diszkont értékpapír vásárlása

Kontírozás:
Vételi érték nyilvántartásba vétele:
T 3742. Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok
 K 384. Elszámolási betétszámla
Legkésőbb az év végén a névérték és a nyilvántartási érték különbségének az üzleti évre eső részét el kell határolni:
T 3911. Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása
 K 9737. Diszkont értékpapírnál időarányosan elszámolt összeg
Gyakran előforduló hibák:
Nem történik meg év végén a kamatelhatárolás.


Eladásra vásárolt kötvények vásárlása

Kontírozás:
Időarányos kamat nélküli érték nyilvántartásba vétele bekerülési értéken:
T 3741. Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 K 384. Elszámolási betétszámla
A nyilvántartási érték nem tartalmazhatja a vételárban szereplő kamatot.
Vételárban lévő időarányos kamat elszámolása:
T 9743. Kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat
 K 384. Elszámolási betétszámla
Év végén, az üzleti évet érintő időarányos kamat elhatárolás:
T 3912. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamnyereség elhatárolása
 K 9742. Forgóeszköz között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott (járó) kamat
Gyakran előforduló hibák:
 A nyilvántartási érték tartalmazza a kamat összegét is.
 A vételárban lévő kamat pénzügyi műveletek ráfordításiként kerül elszámolásra, nem pedig pénzügyi műveletek bevételeit csökkentő tételként.
 Év végén nem történik meg az időarányos kamat elhatárolása.