Export bizományi ügylet elszámolása


Export bizományi ügylet elszámolása a megbízottnál, ha a külföldi vevőnek kiállított számlán eladóként a megbízott szerepel

Kontírozás:A bizományosi szerződés keretében értékesíteni kívánt termékek állományba vétele a megbízó által kiállított számla alapján:T 26. Kereskedelmi áruk
 K 454. Szállítók
A bizományosi szerződés keretében eladott áruk beszerzési értékének elszámolása:T 814. Eladott áruk beszerzési értéke
 K 26. Kereskedelmi áruk
Az exportértékesítés forintértékének elszámolása a bizományos által a külföldi vevő részére kiállított számla alapján:T 316. Külföldi követelések
 K 93-94. Exportértékesítés árbevétele
A külföldi vevő által devizában átutalt ellenérték forintértékének elszámolása:T 384. Elszámolási betétszámlavagyT 386. Devizabetét számla
 K 316. Külföldi vevők
A követelés pénzügyi teljesítése során keletkezett árfolyamnyereség (a pénzügyi teljesítéskor érvényes kereskedelmi banki deviza vételi árfolyam magasabb, mint a teljesítéskor érvényes kereskedelmi banki deviza vételi árfolyam) elszámolása:T 316. Külföldi vevők K 9762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége
A követelés pénzügyi teljesítése során keletkezett árfolyamveszteség (a pénzügyi teljesítéskor érvényes kereskedelmi banki deviza vételi árfolyam alacsonyabb, mint a teljesítéskor érvényes kereskedelmi banki deviza vételi árfolyam) elszámolása:T 8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége K 316. Külföldi vevők
A megállapodás alapján a megbízó helyett fizetett, a bizományosi díjba be nem épített költségek, szolgáltatások elszámolása:T 27. Közvetített szolgáltatásokT 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 454. Szállítók
A bizományosi díjba be nem épített, a megbízó által fizetett költségek, szolgáltatások továbbszámlázása:T 311. Belföldi vevők
 K 91-92. Belföldi értékesítés nettó árbevétel
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
A továbbszámlázott szolgáltatások értékének elszámolása költségként:T 815. Eladott (közvetített) szolgáltatások
 K 27. Közvetített szolgáltatások
A bizományosi díj a termékértékesítés árbevételébe épül bele.
Gyakran előforduló hibák:A kibocsátott számla nem tesz eleget az Általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak.