Értékpapír értékesítés


Diszkont értékpapír értékesítés

Kontírozás:
A diszkont értékpapír ellenértékének elszámolása jóváírási értesítés alapján:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 379. Értékpapírok átvezetési számla
A diszkont értékpapírok könyv szerinti értékének kivezetése:
T 379. Értékpapírok átvezetési számla
 K 3742. Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok
Az értékesítéskor kapott kamat elszámolása:
T 379. Értékpapírok átvezetési számla
 K 9745. Forgóeszközök között kimutatott értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévő kamat
Az értékesített diszkont értékpapírok árfolyamnyereségének elszámolása:
T 379. Értékpapírok átvezetési számla
 K 9753. Diszkont értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamnyeresége
Árfolyamveszteség elszámolása:
T 8753. Diszkont értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamvesztesége
 K 379. Értékpapírok átvezetési számla
A kamat időbeli elhatárolásának megszüntetése:
T 9744. Forgóeszközök között kimutatott diszkont értékpapírnál időarányosan elszámolt összeg
 K 3911. Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása
Gyakran előforduló hibák:
A kamat elhatárolásának megszüntetése nem történik meg. Meg kell jegyezni, hogy a Számviteli törvény szerint a diszkont értékpapírok után járó időarányosan elhatárolt kamatot nem kell feloldani a üzleti évet követő év nyitása után.


Kötvények értékesítése, amennyiben a pénzügyi rendezés a mérlegkészítés időpontjáig nem történik meg

Kontírozás:
Könyv szerinti érték kivezetése:
T 379. Értékpapírok átvezetési számla
 K 374. Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Az eladási ár elszámolása:
T 366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
 K 379. Értékpapírok átvezetési számla
Az eladási árban lévő időarányos kamat elszámolása:
T 379. Értékpapírok átvezetési számla
 K 9745. Forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat
Árfolyamnyereség elszámolása:
T 379. Értékpapírok átvezetési számla
 K 9752. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamnyeresége
Árfolyamveszteség elszámolása:
T 8752. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamvesztesége
 K 379. Értékpapírok átvezetési számla
Az üzleti évet követő év gazdasági eseménye:
Eladási ár nyilvántartásba vétele a pénzügyi teljesítéskor:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 379. Értékpapírok átvezetési számla
Gyakran előforduló hibák:
 Az árfolyamnyereség illetve veszteség elszámolására csak a pénzügyi rendezést követően az üzleti évet követő évben kerül sor.
 Az eladási árban lévő kamat könyvelése elmarad.
 Az árfolyamnyereséget időbelileg elhatárolják a vállalkozások.