Eredetiség-vizsgálat elszámolása


Eredetiség-vizsgálat elszámolása az eredetiség-vizsgálat elvégzésére jogosult szervezetnél

Könyvelési tételek:
Az eredetiség-vizsgálattal kapcsolatban keletkezett költségek elszámolása a szakértői állomásnál:
T 51–57. Költségnemek
 K 1–4. Eszközök és források számlái
A eredetiség-vizsgálat ellenértékének kiszámlázása az ügyfél felé:
T 311. Belföldi követelések
vagy
T 381. Pénztár
 K 91–92. Belföldi értékesítés árbevétele
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
A közlekedési igazgatási eljárásban pályázat útján kijelölt szakértői állomás a jármű műszaki eredetiségét szerződés alapján más, hozzáértő műszaki állomással is elvégeztetheti (ez az a szervezet lesz az alvállalkozó). Ebben az esetben a fent feltüntetett gazdasági esemény elszámolása a következőképpen módosul:
A gazdasági esemény elszámolása az alvállalkozónál:
Az eredetiség-vizsgálattal kapcsolatban keletkezett költségek elszámolása:
T 51–57. Költségnemek
 K 1–4. Eszközök és források számlái
A eredetiség-vizsgálat ellenértékének kiszámlázása a szakértői állomás (fővállalkozó) felé:
T 311. Belföldi követelések
vagy
T 381. Pénztár
 K 91–92. Belföldi értékesítés árbevétele
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
A gazdasági esemény elszámolása a szakértői állomásnál (fővállalkozónál):
Az alvállalkozó által számlázott díj elszámolása közvetített szolgáltatásként:
T 271. Közvetített szolgáltatások
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 454. Szállítók
vagy
 K 381. Pénztár
A gazdálkodó csak abban az esetben számolhatja el közvetített szolgáltatásként a számlázott tételt, ha vevője és nyújtója is egyben a szolgáltatásnak. A gazdálkodó a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy a gazdálkodó nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható.
Abban az esetben, ha az előzetesen felszámított általános forgalmi adó nem igényelhető vissza, akkor ennek összege a közvetített szolgáltatások értékét növeli.
Az eredetiség-vizsgálat ellenértékének kiszámlázása az ügyfél felé:
T 311. Belföldi követelések
vagy
T 381. Pénztár
 K 91–92. Belföldi értékesítés árbevétele
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
Az eladott közvetített szolgáltatások elszámolása ráfordításként:
T 815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
 K 271. Közvetített szolgáltatások
Gyakran előforduló hibák:
 A kibocsátott számla nem tesz eleget az Általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak.
 A közvetített szolgáltatásokat nem megfelelő módon minősítik.
 Az ügyfél felé nem a szakértői állomás (fővállalkozó) bocsátja ki a számlát, hanem az alvállalkozó.Eredetiség-vizsgálat elszámolása a szolgáltatást igénybe vevőknél

Könyvelési tételek:
Az eredetiség-vizsgálattal kapcsolatban keletkezett költségek elszámolása a szolgáltatást igénybe vevőknél:
T 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 454. Szállítók
vagy
 K 381. Pénztár
Abban az esetben, ha az előzetesen felszámított általános forgalmi adó nem igényelhető vissza, akkor ennek összege a nem anyagjellegű szolgáltatások értékét növeli.

Gyakran előforduló hibák:
 A beérkező számla nem tesz eleget az Általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak.
 A vissza nem igényelhető általános forgalmi adót nem a törvények előírásainak megfelelően számolják el.