Eredménytartalék


Jegyzett tőke emelése a jegyzett tőkén felüli vagyon terhére


Kontírozás:
A taggyűlési/közgyűlési határozatok alapján a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg:
T 412. Tőketartalék
T 413. Eredménytartalék
 K 325-328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke kapcsolt vállalkozástól
 K 332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
A cégbírósági bejegyzéssel megegyező időpontban:
T 325-328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke kapcsolt vállalkozástól
T 332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 K 411. Jegyzett tőke
Gyakran előforduló hibák:
 A jegyzett tőke növekedésének elszámolása a cégbejegyzést megelőzően megtörténik.
 Az adótörvény és a Gazdasági társaságokról szóló törvény ide vonatkozó passzusait a vállalkozások figyelmen kívül hagyják.


Az előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése az eredménytartalékba


Kontírozás:
Nyereség elszámolása:
T 419. Mérleg szerinti eredmény
 K 413. Eredménytartalék
Veszteség elszámolása:
T 413. Eredménytartalék
 K 419. Mérleg szerinti eredmény
Gyakran előforduló hibák:
Az átvezetés nem a nyitást követően kerül elszámolásra, hanem csak az adott üzleti év újabb zárását megelőzően. A hiba a világosság elvét sérti.


Jegyzett tőke emelése részvények ellenében elengedett hitelekből


Kontírozás:Jegyzett tőke növekedésének elszámolása a cégbírósági bejegyzéskorT 412. TőketartalékT 413. Eredménytartalék
K 411. jegyzett tőke
Elengedett hitelek elszámolása a cégbírósági bejegyzéskorT 44. Hosszú lejáratú kötelezettségek
K 98. Rendkívüli bevételek
Gyakran előforduló hibák: Nem a cégbírósági bejegyzéssel egyidőben történik meg a hiteltartozás csökkenésének elszámolása, hanem a tartozás elengedéséről szóló megállapodás aláírásának időpontjával. Nem veszik figyelembe a vállalkozások a számviteli törvény azon előírását, amely szerint a tőketartalék egyenlege nem lehet negatív. Ha a tőketartalék negatívvá válna, akkor az eredménytartalékot kell felhasználni a tőkeemelés elszámolására.


Jogszabály alapján átadott eszközök elszámolása


A jogszabály alapján átadott eszközök értékét a jogszabályi előírástól függően a tőketartalék vagy az eredménytartalék csökkenéseként kell elszámolni.
Könyvelési tételek: 
Az eszköz átadását igazoló okmány alapján az állománycsökkenést az eszköz átadásának időpontjával egyidejűleg kell elszámolni:
T 412. Tőketartalék
T 413. eredménytartalék
 K 1-3. Eszközök
Gyakran előforduló hibák: 
 A jogszabályi kötelezettségen alapuló eszközátadást ugyanúgy értelmezik, mint a térítés nélküli eszközátadást. Holott az előbbi az eredménytartalékot, tőketartalékot érinti, az utóbbi pedig rendkívüli ráfordításként kerül elszámolásra.
 A tőketartalék negatív egyenlegűvé válik az elszámolások hatására.
 Az analitikus nyilvántartások pontatlan vezetése.


Jogszabály alapján átvett eszközök elszámolása


A jogszabály alapján átvett eszközök értékét a jogszabályi előírástól függően a tőketartalék vagy az eredménytartalék növekedéseként kell elszámolni.
Könyvelési tételek: 
Az eszköz átvételét igazoló okmány alapján az állománynövekedést az eszköz átvételének időpontjával egyidejűleg kell elszámolni:
T 1-3. Eszközök
 K 412. Tőketartalék
 K 413. eredménytartalék
Gyakran előforduló hibák: 
 A jogszabály alapján tőketartalék, eredménytartalék javára átvett eszközök jogcíme nem foglalja magába a költségek ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott eszközök jogcímet is. A költségek ellentételezésére, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott eszközök értékét egyéb bevételként kell elszámolni, majd az egyéb bevételt el kell határolni, és az elhatárolást akkor kell feloldani, amikor az eszközzel szemben költségek merülnek fel.
 A fejlesztési céllal – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott eszközök értékét sem szabad a tőketartalék, eredménytartalék javára elszámolni. Az eszközérték rendkívüli bevételt jelent, amelyet el kell határolni, majd az elhatárolást akkor kell feloldani, amikor az eszközzel szemben költségek merülnek fel.Veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált összeg elszámolása


Ha a vállalkozás halmozott eredménye veszteséges, akkor az eredménytartalék negatív egyenleget mutat. Ezt a negatív egyenleget lehet kompenzálni a számviteli törvény értelmében úgy, hogy a szabad tőketartalék felhasználásra kerül az eredménytartalék javára.
Könyvelési tételek:
Az elszámolás közgyűlési, alapítói, taggyűlési határozat alapján történik meg, annak napjával megegyezően:
T 412. Tőketartalék
 K 413. Eredménytartalék
Gyakran előforduló hibák: 
 Az analitikus nyilvántartások pontatlan vezetése.
 A tőketartalék negatív egyenlegűvé válik az elszámolás hatására. A tőketartalék felhasználása csak addig lehetséges, amíg az nem válik negatív egyenlegűvé.
 A tőketartalék olyan mértékben használható fel az eredménytartalék negatív összegének ellentételezésére, hogy az eredménytartalék egyenlege maximum nulla legyen.