Elszámolásra kiadott előleg


Elszámolásra kiadott előleg - forintban

Kontírozás:
Az előleg kifizetése kiadási pénztárbizonylat alapján:
T 361. Munkavállalókkal szembeni követelések
 K 381. Pénztár
Az előleg visszavételezése bevételi pénztárbizonylat alapján
T 381. Pénztár
 K 361. Munkavállalókkal szembeni követelések
Az előleg elköltésének elszámolása számlák, számlákat helyettesítő okiratok alapján:
T 51. Anyagköltség
T 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
T 21-22. Anyagok
T 26-28. Áruk
 K 381. Pénztár
Előzetesen felszámított áfa elszámolása:
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 381. Pénztár
Gyakran előforduló hibák:
Nettó módon történik az előleg felhasználásával kapcsolatos elszámolás.


Elszámolásra kiadott előlegek -devizában

Kontírozás:A valutapénztárból kivételezett valuta forintértékét a valutapénztár könyv szerinti árfolyamán kell meghatározni. Ez történhet FIFO módszerrel, vagy az átlagárfolyam módszerével.
Valuta kiadási bizonylat alapján az előleg elszámolása a könyv szerinti árfolyamon számítva:T 361. Munkavállalókkal szembeni követelés
K 382. Valutapénztár
A kiadott előleggel történő elszámolás, az előleg teljes összegének visszavételezése bevételi pénztárbizonylat alapján, a kiadáskor kiszámított könyv szerinti értéken:T 382. ValutapénztárK 361. Munkavállalókkal szembeni követelés
A felhasznált valuta elszámolása a számlák, számlát helyettesítő dokumentumok alapján, az eredeti, könyv szerinti árfolyamon:T 51. Anyagjellegű ráfordításokT 161. BeruházásokT 21-22. AnyagokT 26. Áruk
K 382. Valutapénztár
Gyakran előforduló hibák: A könyv szerinti árfolyam helytelen meghatározása Árfolyamkülönbség elszámolása az előleggel történő elszámoláskor.