Előtársasági időszak elszámolásai


Előtársasági időszak elszámolásai

Kontírozás:
Alapításkor elszámolandó tételek
Alapításkor a jegyzett tőkeként és jegyzett tőkén felüli tőkeként átvett eszközök társasági szerződés szerinti értékének elszámolása az átvétel időpontjának megfelelően, de még a cégbírósági bejegyzést megelőzően:
T 1-3. Eszközök
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Az apportként átvett eszközök levonható általános forgalmi adójának elszámolása:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Az apportként átvett eszközök le nem vonható általános forgalmi adójának elszámolása:
T 1-3. Eszközök
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Cégbírósági bejegyzéskor elszámolandó tételek
A jegyzett tőke teljes összegének elszámolása:
T 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 K 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke
Jegyzett tőke elszámolása névértéken:
T 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke
 K 411. Jegyzett tőke
A cégbejegyzés napjával egyező napon kell átvezetni a tőketartalékba a jegyzési érték és a névérték különbségét a befizetett összegben, illetve az alapításkor, tehát a cégbejegyzést megelőzően a tőketartalék részeként véglegesen átvett eszközök értékét:
T 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke
 K 412. Tőketartalék
Befizetések a bejegyzést követően:
T 384. Elszámolási betétszámla
 K 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke
Befizetésekből a jegyzési és a névérték különbségének átvezetése a tőketartalékba:
T 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke
 K 412. Tőketartalék
Cégbejegyzést követően elszámolandó tételek
A jegyzett, de be nem fizetett tőkére történő befizetések elszámolása a cégbejegyzést követően a banki jóváírási értesítés alapján:
T 384. Elszámolási betétszámla
T 386. Devizabetétszámla
 K 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke
A társaság által az előtársasági időszakban keletkezett költségek elszámolása:
T 51-57. Költségnemek
T 466. Előzetesen felszámított áfa
 K 1-4. Számlaosztályok számlái
Az előtársasági időszakban keletkezett árbevételek elszámolása:
T 31. Vevők
 K 91-94. Értékesítés nettó árbevétele
 K 467. fizetendő áfa
Cégbejegyzés elutasításakor elszámolandó tételek
Ebben az esetben a gazdasági társaság saját tőkéje továbbra sem értelmezhető, az eszközöket vissza kell szolgáltatni az alapítóknak vagy harmadik személynek. Az előtársasági időszak beszámolójában nem szerepelhet jegyzett tőke, jegyzett, de be nem fizetett tőke, tőketartalék és értékelési tartalék sem. A mérlegben kizárólag a mérleg szerinti eredmény jelenhet meg a saját tőke elemei közül.
A pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulások elszámolása kötelezettségként:
T 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke
 K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Az eszközök visszaszolgáltatása az alapítóknak vagy harmadik személyeknek:
T 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 K 1-3. Eszközök
Gyakran előforduló hibák:
Az előtársasági időszakról nem készül beszámoló és bevallás.