Befektetett értékpapírok értékvesztése


Befektetett értékpapírok értékvesztése

Kontírozás:
Az értékvesztés elszámolása:
T 874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
 K 189. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
A kontírozás a Számviteli törvény alapján meghatározott értékvesztés összegében történik.
Gyakran előforduló hibák:
 Az értékvesztés összegének helytelen megállapítása.
 Nem tartós árfolyamváltozás esetén leértékelés.