Beruházás


Beruházás idegen kivitelezővel

Kontírozás:
Tárgyi eszköz beszerzése, illetve a bekerülési értéket alkotó egyéb tételek számlázott belföldi értékének a könyvelése a belföldi szállító számlája alapján:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 455. Beruházási szállítók
A beszerzéshez kapcsolódó levonható áfa könyvelése:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 455. Beruházási szállítók
A le nem vonható előzetesen felszámított áfa könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 455. Beruházási szállítók
Az üzembehelyezésig felmerült hitelkamat, kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, bankgarancia, biztosítási díj könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 384. Elszámolási betétszámla
 K 381. Pénztár
 K 479. Különféle rövidlejáratú kötelezettség
Hatósági díjak, adók, belföldi illetékek könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 463. Költségvetési befizetési kötelezettség
Megjegyzés: a bekerülési érték részét nem képező hatósági díjak, az illetékek egyéb szolgáltatás költségeként kerülnek elszámolásra.
A beruházásra adott előleg, valamint a beruházásra elkülönített pénzeszköz után kapott kamat meghatározott részének elszámolása:
T 384. Elszámolási betét
 K 161. Befejezetlen beruházások
Tárgyi eszközök üzembe helyezése, aktiválása az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján:
T 12-15. Tárgyi eszközök
 K 161. Befejezetlen beruházások
Gyakran előforduló hibák:
 Hatósági díjak teljes egészében az egyéb szolgáltatás költségei között kerülnek elszámolásra.
 A hitel kamat teljes összegét a beszerzési ár részeként aktiválták, nemcsak az üzembehelyezésig felmerült hitelkamat összegéig.
 A beruházásra adott előleg, valamint a beruházásra elkülönített pénzeszköz után kapott kamat összegét nem csak a beruházás értékében figyelembe vett fizetett, fizetendő kamat mértékéig vették számításba.


Beruházás saját kivitelezésben

Kontírozás:
A beruházással kapcsolatosan felmerült költségek könyvelése költségnemenként feladás alapján:
T 51-57. Költségnemek
 K 1-4. Számlaosztály számlái
Saját teljesítmény elszámolása kalkuláció alapján:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Beruházások értékének csökkentése a próbaüzemeltetés során előállított termékek közvetlen önköltségével, ennek hiányában állománybavételkori piaci értékével, illetve a még várhatóan felmerült költségekkel csökkentett eladási árával, várható eladási árával:
T 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
 K 161. Befejezetlen beruházások
A próbaüzemeltetés során előállított termékek készletre vétele közvetlen önköltségen, ennek hiányában állománybavételkori piaci értéken, illetve a még várhatóan felmerült költségekkel csökkentett eladási áron, várható eladási áron:
T 23- 25. Saját termelésű készletek
 K 582. Saját termelésű készletek állományváltozása
A beruházáshoz kapcsolódó levonható áfa könyvelése:
T 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó
Megjegyzés: az Áfa törvény szerint csak a beruházás után kell áfát elszámolni, a felújítás után nem. Az áfa könyvelése nem a saját teljesítmény elszámolásakor, hanem az eszközök aktiválása után kerül elszámolásra.
A le nem vonható általános forgalmi adó könyvelése:
T 161. Befejezetlen beruházások
 K 467. Fizetendő általános forgalmi adó.
Tárgyi eszközök üzembe helyezése, aktiválása az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján:
T 12-15. Tárgyi eszközök
 K 161. Befejezetlen beruházások

Gyakran előforduló hibák:
 Saját teljesítmény elszámolásához nem kapcsolódik kalkuláció.
 Az áfát a saját teljesítmény elszámolásakor számolják el és nem az aktiválás után.
 A próbaüzemeltetés során előállított termékek értékével nem csökkentik a beruházások, felújítások értékét.