Befektetési célú kamatozó kötvény törlesztése


Befektetési célú kamatozó kötvény törlesztése

Kontírozás:A törlesztő részlet elszámolása könyv szerinti értéken:T 379. Értékpapír elszámolási számla
 K 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A törlesztő részlet elszámolása névértéken:T 384. Elszámolási betétszámla
 K 379. Értékpapír elszámolási számla
A névérték és a könyv szerinti érték közötti különbség elszámolása árfolyamnyereségként, ha a névérték magasabb a könyv szerinti értéknél:T 379. Értékpapír elszámolási számla
 K 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
A névérték és a könyv szerinti érték közötti különbség elszámolása árfolyamveszteségként, ha a névérték alacsonyabb a könyv szerinti értéknél:T 871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége K 379. Értékpapír elszámolási számla
A beszerzési érték és a névérték nyereség jellegű különbözetéből a beszerzéstől a mérlegfordulónapig időarányosan jutó elhatárolt összeg feloldása a törlesztéssel arányosan:T 977. Egyéb árfolyamnyereségek
 K 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
A beszerzési érték és a névérték veszteség jellegű különbözetéből a beszerzéstől a mérlegfordulónapig időarányosan jutó elhatárolt összeg feloldása a törlesztéssel arányosan:T 4822. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamveszteség elhatárolása K 877. Egyéb árfolyamveszteségek
A törlesztéssel egyidejűleg kapott időarányos (éves, féléves) kamat elszámolása:T 384. Elszámolási betétszámla
 K 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Gyakran előforduló hibák: A könyv szerinti érték kivezetése nem történik meg. Nem kerül feloldásra az értékpapír beszerzésének napjáig számított kamattal csökkentett beszerzési érték és a névérték közötti különbözetnek az időarányos összegéből a törlesztő részlettel arányos összeg.


  Befektetési célú kamatozó kötvény törlesztése

  Kontírozás:A törlesztő részlet elszámolása könyv szerinti értéken:T 379. Értékpapír elszámolási számla
   K 18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
  A törlesztő részlet elszámolása névértéken:T 384. Elszámolási betétszámla
   K 379. Értékpapír elszámolási számla
  A névérték és a könyv szerinti érték közötti különbség elszámolása árfolyamnyereségként, ha a névérték magasabb a könyv szerinti értéknél:T 379. Értékpapír elszámolási számla
   K 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
  A névérték és a könyv szerinti érték közötti különbség elszámolása árfolyamveszteségként, ha a névérték alacsonyabb a könyv szerinti értéknél:T 871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége K 379. Értékpapír elszámolási számla
  A beszerzési érték és a névérték nyereség jellegű különbözetéből a beszerzéstől a mérlegfordulónapig időarányosan jutó elhatárolt összeg feloldása a törlesztéssel arányosan:T 977. Egyéb árfolyamnyereségek
   K 391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
  A beszerzési érték és a névérték veszteség jellegű különbözetéből a beszerzéstől a mérlegfordulónapig időarányosan jutó elhatárolt összeg feloldása a törlesztéssel arányosan:T 4822. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamveszteség elhatárolása K 877. Egyéb árfolyamveszteségek
  A törlesztéssel egyidejűleg kapott időarányos (éves, féléves) kamat elszámolása:T 384. Elszámolási betétszámla
   K 973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
  Gyakran előforduló hibák A könyv szerinti érték kivezetése nem történik meg. Nem kerül feloldásra az értékpapír beszerzésének napjáig számított kamattal csökkentett beszerzési érték és a névérték közötti különbözetnek az időarányos összegéből a törlesztő részlettel arányos összeg.